Søk


Velg språkRegistreringsplikt i Foretaksregisteret for NUF

Sist oppdatert: 6. juni 2023.

Utenlandske foretak som driver næringsvirksomhet i Norge eller på norsk kontinentalsokkel skal være registrert i Foretaksregisteret.