Søk


Velg språkRegistreringsplikt i Foretaksregisteret for NUF

Sist oppdatert: 26. april 2019.

Utenlandske foretak som driver næringsvirksomhet i Norge eller på norsk kontinentalsokkel skal være registrert i Foretaksregisteret.

Næringsvirksomhet er virksomhet som er egnet til å gi avkastning, og har en viss varighet og omfang. Har ditt foretak en omsetning på 50 000 kroner eller mer i løpet av en periode på 12 måneder, og driften pågår i mer enn 90 dager, driver foretaket næringsvirksomhet.

Virksomhet i Norge

Et utenlandsk foretak må drive næringsvirksomhet i Norge eller på norsk kontinentalsokkel for å få registreringsrett i Foretaksregisteret. Det er ikke noen klar grense for når et foretak anses å drive virksomhet i Norge.

Dette er spørsmål som kan være til hjelp for å finne ut om ditt foretak driver næringsvirksomhet i Norge:

  • Har foretaket ansatte i Norge?
  • Inngår foretaket avtaler/kontrakter i Norge?
  • Har foretaket varelager i Norge?
  • Har kunden et inntrykk av å handle med et foretak i Norge?
  • Utføres tjenesten i Norge?

Det er ikke et vilkår for registrering i Foretaksregisteret at foretaket har norsk forretningsadresse.

Eksempler på foretak som på grunn av sin virksomhet ikke vil ha registreringsrett i Foretaksregisteret er

  • foretak som kun driver med ren kapitalplassering i Norge
  • foretak som er deltaker i norske foretak
  • foretak som driver netthandel der handelen ikke primært er rettet mot norske kunder, og hvor foretaket ikke har varelager eller ansatte i Norge
  • foretak som trenger organisasjonsnummer for å opprette norsk bankkonto