Søk


Velg språkBorettslag

Sist oppdatert: 9. mars 2022.

Et borettslag er en sammenslutning med et kooperativt formål som er å gi andelseierne borett til egen bolig i borettslaget.