Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Borettslag

Sist oppdatert: 4. mars 2021.

Et borettslag er en sammenslutning med et kooperativt formål som er å gi andelseierne borett til egen bolig i borettslaget.

Borettslag kan også drive aktivitet som har sammenheng med boretten, for eksempel drift av lekeplass, innkjøp av felles strøm eller installasjon av kabelanlegg.