Søk


Velg språkBorettslag

Sist oppdatert: 12. oktober 2023.

Et borettslag er en sammenslutning med et kooperativt formål som er å gi andelseierne borett til egen bolig i borettslaget.