Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Sletting av borettslag

Sist oppdatert: 3. desember 2019 .

Sletting av borettslag melder du i to trinn.

Først melder du oppløsning. Når kreditorfristen på seks uker er ute, kan du melde sletting.

Oppløsning

Vedtak om oppløsning skal fattes av to påfølgende generalforsamlinger med minst fire ukers mellomrom. Den ene skal være en ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen skal også velge et avviklingsstyre. Avviklingsstyret trer inn for styret og forretningsfører. Nye styremedlemmer må bekrefte at de tar på seg vervet.

Du må legge ved

  • protokoll fra begge generalforsamlingene som viser beslutning om oppløsning og valg av avviklingsstyre
Sletting

Etter at kreditorfristen på seks uker er ute og utdelingen er avsluttet, skal revidert oppgjør bli lagt fram for generalforsamlingen. Når oppgjøret er godkjent, sletter du borettslaget hos oss ved å sende inn Samordnet registermelding.

Du må legge ved

  • protokoll fra generalforsamling hvor det går fram at revidert oppgjør har blitt fremlagt og godkjent
Omgjøring av oppløsning

Generalforsamlingen kan omgjøre beslutning om oppløsning hvis minst halvparten av andelseierne stemmer for, og deling eller utbetaling til andelseierne ikke har skjedd.

Du må melde omgjøringen til Foretaksregisteret raskt.

Ved omgjøring må generalforsamlingen også velge ordinært styre.

Du må legge ved

  • protokoll fra generalforsamling som viser beslutning om omgjøring av oppløsning og valg av styre

Hvis det blir valgt nye styremedlemmer til styret må disse bekrefte at de tar oppdraget. Dette gjør de ved å signere meldingen.

Har borettslaget plikt til å ha forretningsfører, må du også registrere dette, siden borettslag ikke har denne rollen mens det er under oppløsning.