Søk


Velg språkEndre opplysninger for et borettslag

Sist oppdatert: 14. mars 2024.

Hvis det skjer endringer på den informasjon som er registrert på borettslaget, må du oppdatere opplysningene hos oss.

Hvordan endrer jeg adresse?
Hvordan endrer jeg hvem som sitter i styret?
Hvordan endrer jeg hvem som har signaturrett?
Hvordan endrer jeg forretningsfører?
Hvordan kan jeg fratre min rolle i borettslaget?
Hvordan endrer jeg revisor?