Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Stifte og registrere borettslag

Sist oppdatert: 2. mars 2020 .

Her kan du registrere borettslag, og du kan se hvilke krav som gjelder ved stiftelse og registrering.

Et borettslag skal registreres i Foretaksregisteret. Fristen er tre måneder fra stiftelsesdokumentet er underskrevet av stifterne.

For å stifte et borettslag må stifterne opprette et stiftelsesdokument

Stifterne er de som skal tegne andelene i laget. Boligbyggelag eller en annen utbygger kan stifte borettslaget alene, hvis de tegner minst to andeler. Øvrige stiftere må være minst to fysiske personer, og som hovedregel kan hver av dem kun eie en andel hver. Tegning skal skje i stiftelsesdokumentet. Andelene skal være like store og minst kr 5.000,- men ikke større enn kr 20.000,-.

Registrere borettslaget

Når du skal registrere et borettslag må du legge ved

 • stiftelsesdokument
 • vedtekter
 • bygge- og finansieringsplan
 • åpningsbalanse
 • bekreftelse fra revisor om at åpningsbalansen er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser
 • erklæring fra revisor som viser innbetaling
 • erklæring fra revisor om at han påtar seg oppdraget

Styremedlemmene må bekrefte i Samordnet registermelding at de påtar seg vervet. Det samme må en eventuell regnskapsfører gjøre.

 

Krav til stiftelsesdokument

Stiftelsesdokumentet skal minst inneholde

 • borettslagets navn
 • vedtekter
 • navn og fødselsnummer eller organisasjonsnummer for alle stifterne
 • adresse for alle stifterne
 • oversikt over hvem som eier andelene
 • tidspunkt for innbetaling av andelene
 • opplysning om hvem som er valgt til styre og revisor
Krav til vedtekter

Vedtektene skal minst inneholde opplysning om

 • navn på borettslaget, som skal inneholde ordet borettslag eller forkortelsen BRL
 • kommune hvor borettslaget skal ha sitt forretningskontor
 • pålydende verdi på andelene
 • laveste og høyeste antall styremedlemmer
 • at den ordinære generalforsamlingen skal behandle
  • godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen
  • andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen

I tillegg må det gå fram av vedtektene hvis borettslaget ikke skal ha forretningsfører.

Krav til bygge- og finansieringsplan

Bygge- og finansieringsplanen må inneholde:

 • tegninger
 • beskrivelse av lagets bygg med leiligheter
 • kostnadsoverslag
 • finansieringsplan
 • driftsbudsjett

Planen skal vise hvilken leilighet som er tilknyttet hver andel, og fordelingen av felleskostnadene.