Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Protokoll fra generalforsamling i borettslag

Sist oppdatert: 5. august 2019 .

Borettslaget skal skrive protokoll (referat) fra generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er borettslagets øverste organ. Det er andelseierne som har møte- og stemmerett her. Borettslaget skal avholde ordinær generalforsamling innen utgangen av juni hvert år. Alle andre generalforsamlinger er ekstraordinære generalforsamlinger.

Hvilke opplysninger skal protokollen inneholde?

Protokollen skal minst inneholde opplysning om

  • hvilket borettslag som avholder generalforsamlingen
  • tid og sted for generalforsamlingen
  • hvor mange andelseiere som var representert
  • generalforsamlingens godkjenning av innkallingen
  • vedtak som ble gjort på generalforsamlingen

Protokollen skal være underskrevet av møteleder og minst en annen person som var til stede.