Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Kan alle få et organisasjonsnummer?

Sist oppdatert: 9. november 2020.

Alle lag og foreninger som blir registrert hos oss får et organisasjonsnummer. Det er registreringsplikt i Enhetsregisteret hvis foreningen har ansatte, skal betale merverdiavgift eller skal registreres i Foretaksregisteret eller Frivillighetsregisteret.

Mange foreninger har ikke plikt til å bli registrert

De kan likevel registrere seg frivillig i Enhetsregisteret. Mange velger å gjøre dette fordi banker ofte krever et organisasjonsnummer for å opprette bankkonto.

Når du skal registrere et lag eller en forening, må du sende inn Samordnet registermelding.

Registrering i Enhetsregisteret er gratis.

 

FAU/Foreldreutvalg

Hvis dere har opprettet et foreldreutvalg og ønsker å registrere dette for å få et organisasjonsnummer, må dere stifte en forening.

Nærmere regler for hvordan FAU kan bli registrert som en forening finner du her.

Russebuss

Hvis dere eier eller disponerer russebuss eller russebil sammen, kan dere registrere den som et sameie.

Før bussen eller bilen kan registreres, må de av dere som eier eller disponerer bussen bli enige om hvordan dere vil organisere aktiviteten av denne.

Hvilken organisasjonsform bør dere velge?

De fleste russebusser og russebiler er eid eller leid av flere sammen. Hvis du og noen andre har kjøpt en buss eller bil i lag, har dere et tingsrettslig sameie. Kravet til tingsrettslig sameie er at det er to eller flere eiere, og at eierforholdet kan settes opp i prosent eller brøk. Har dere gått sammen om å leie bilen eller bussen, kan dette også være et sameie, fordi dere er sammen om å bruke den.

Hva innebærer det å være et sameie?

Å være en del av et sameie innebærer enkelte forpliktelser. Sameiet er ikke ansvarlig for utgiftene sine, men dere som bruker eller eier er personlig ansvarlig for alle utgifter. Det vanlige er at dere deler på utgiftene, ut fra hvor stor del hver enkelt eier eller bruker. Tjener dere penger på bussen, for eksempel når dere selger den, kan disse utbetales til dere som sameiere.

Hvordan kan dere registrere sameiet?

Dere kan registrere sameiet ved å fylle ut og sende inn Samordnet registermelding. Dere må da legge ved dokumentasjon på at dere er et sameie. Dette kan være en sameieavtale hvor det står hva dere bruker eller eier sammen, navnet på sameierne, sameierbrøk og ansvarsforholdet. Skal dere ha et styre, må avtalen også vise hvilke regler som gjelder for valg av styre og hvilken myndighet styret har. Alle eierne, eller de som skal bruke bussen eller bilen, må skrive under avtalen.

Forening

Velger dere i stedet den organisasjonsformen som heter forening, er det viktig å være klar over at det ikke er russebussen eller russebilen som blir registrert, men driften av den. Organisasjonsformen passer derfor svært sjelden for russebusser og russebiler. Vi anbefaler derfor sameie.

Båtlag, grunneierlag, veilag mv.

Skal du registrere aktiviteter som du i fellesskap med noen andre har opprettet for å ivareta private interesser? Eksempel på slike interesser kan være drift og vedlikehold av vann-, vei-, garasje-, kloakk-, båt-, brygge- og grunneierlag.

For å kunne bli registrert, er det et krav at ditt lag er definert som en organisasjonsform, og at reglene som gjelder denne er fulgt.

Mer om registrering av båtlag, grunneierlag mv.