Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Tingsrettslig sameie

Sist oppdatert: 6. september 2021.

I et tingsrettslig sameie er det felles eierskap som blir registrert, ikke felles drift eller interesse.

Et tingsrettslig sameie er en måte to eller flere personer (fysiske eller juridiske, offentlige eller private) kan eie en eller flere formuesgjenstander på. Et tingsrettslig sameie er ingen juridisk person, slik som for eksempel et aksjeselskap, ansvarlig selskap eller en forening. Sameiet har dermed ingen rettigheter eller plikter, fordi det er sameierne som er ansvarlig.

Sameierne har delt ansvar og eier en ideell andel hver. Det vil si en andel som oppgis i prosent eller brøk. Totalt eier sameierne 100 prosent av det som inngår i sameiet. Hvis det drives næringsvirksomhet med sameietingen, er det ikke et tingsrettslig sameie, men et selskap som må registreres i Foretaksregisteret. Dette reguleres av selskapsloven.

Lag som har fått vedtekter fastsatt ved jordskiftedom, og der vedtektene har bestemmelser for et eierlag med medeiere, skal registreres i Enhetsregisteret som et tingsrettslig sameie.