Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Vi oppdaterer våre sider for å tilby mer informasjon på engelsk. Du vil derfor kunne finne sider som er under arbeid.

Registrere tingsrettslig sameie

Sist oppdatert: 26. oktober 2020.

Her finner du det du trenger for å registrere et tingsrettslig sameie.

Et tingsrettslig sameie stiftes ikke, men oppstår idet to eller flere eier noe sammen.

Når du skal registrere et tingsrettslig sameie, må du legge ved

  • dokumentasjon som viser at det finnes et sameie (dette kan være en kopi av et skjøte, en avtale eller et testamente)

Dokumentasjonen skal inneholde informasjon om hva som er sameietingen, hvem som er sameiere, sameiebrøken og hvilke ansvar sameierne har.

Se eksempel på innhold i sameieavtale (pdf)

Hvis sameiet skal ha styre, må du også legge ved

  • vedtekter, eller avtale, som viser at sameiet skal ha et styre, hvordan dette skal velges og hvilken myndighet det skal ha
  • underskrevet protokoll fra sameiermøte som viser valg av styre

Se eksempel på innhold i sameieavtale med styre (pdf)