Søk


Velg språkEndre opplysninger for et tingsrettslig sameie

Sist oppdatert: 14. mars 2024.

Hvis du ønsker å gjøre endringer på den informasjon som er registrert på et tingsrettslig sameie, må du sende inn Samordnet registermelding.

Hvordan endrer jeg adresse?
Hvordan endrer jeg hvem som er daglig leder, kontaktperson eller forretningsfører?
Hvordan endrer jeg hvem som sitter i styret?
Hvordan endrer jeg hvem som har signaturrett?
Hvordan kan jeg fratre min rolle i sameiet?