Søk


Velg språkRegistrering av båtlag, grunneierlag eller andre lag

Sist oppdatert: 22. desember 2020.

Skal du registrere aktiviteter som du i fellesskap med noen andre har opprettet for å ivareta private interesser?