Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Registrering av foreldreutvalg (FAU)

Sist oppdatert: 26. oktober 2020 .

Hvis du skal registrere skolens, eller barnehagens, foreldreutvalg (FAU) eller foreldreråd som en forening i Enhetsregisteret, må den være stiftet som en forening.

FAU er et utøvende organ for foreldrerådet ved en skole eller barnehage, og er derfor i utgangspunktet ikke en selvstendig forening.

FAU har rett til å registrere seg som en forening i Enhetsregisteret hvis

  • dere formelt stifter en forening
  • ikke andre forhold bryter med foreningsprinsippene

Det må gå klart frem av stiftelsesdokumentet at det er stiftet en forening.

Du må legge ved

  • stiftelsesdokument som viser at FAU er stiftet som en forening
  • vedtekter som viser at dere er organisert som en forening

Hvordan stifte FAU som en forening?

Hvis dere ønsker å gjøre det, må dere avholde stiftelsesmøte. Dere oppretter da et stiftelsesdokument som dere legger ved når dere skal sende melding til oss.

Stiftelsesdokumentet bør inneholde

  • dato for når møtet fant sted
  • hvem som var til stede
  • vedtak om å stifte en forening
  • godkjennelse av vedtektene
  • valg av styre
  • eventuelt andre saker som er behandlet på møtet

Her finner du eksempel på vedtekter og stiftelsesdokument.

Husk å tilpasse malene slik at opplysninger om blant annet navn, formål og medlemskap fremkommer.