Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Slik starter du enkeltpersonforetak

2
Registrere enkeltpersonforetaket

Slik starter du enkeltpersonforetak

1
Drive næringsvirksomhet
2
Registrere enkeltpersonforetaket
3
Saken din blir behandlet
Gratulerer med enkeltpersonforetaket!

Registrere enkeltpersonforetaket

Du må registrere enkeltpersonforetak i Enhetsregisteret for å få organisasjonsnummer.

Noen har også plikt til registrering i Foretaksregisteret.

Må mitt foretak registreres i Foretaksregisteret?

Du har plikt til å registrere ditt enkeltpersonforetak i Foretaksregisteret hvis du

  • driver salg av varer som er kjøpt inn for videresalg
  • har mer enn fem ansatte,
  • skal ha pant i varelager, motorvogn og annet der pantsetter er næringsdrivende, eller
  • skal drive som statsautorisert revisor i eget navn

Selv om du ikke har plikt til å registrere foretaket i Foretaksregisteret, kan du likevel gjøre det hvis du ønsker. Registrering vil gi deg en firmaattest. Det er gebyr for registrering i Foretaksregisteret.

Hva må jeg tenke på når jeg skal velge navn til mitt foretak?

Navnet på enkeltpersonforetaket skal inneholde ditt etternavn. Du må benytte navnet som er registrert i Folkeregisteret. Her kan du lese mer om valg av navn og hvilke hensyn du må ta.

Hva må jeg tenke på når jeg skal beskrive aktiviteten jeg skal drive?

Det er viktig at du gir en nøyaktig beskrivelse av den aktiviteten du skal drive. Du må beskrive hva som produseres, hva som kjøpes og selges eller hvilke tjenester som utføres, og på hvilken måte. Beskrivelsen du gir er grunnlaget for næringskode foretaket ditt vil få. Du kan drive flere aktiviteter i samme enkeltpersonforetak.

Eksempler på hvor detaljert beskrivelsen skal være:

  • Jordbruk: Dyrking av korn. Melkeproduksjon på storfe.
  • Transport: Godstransport på vei. Drosjebiltransport.
  • Handel: Butikkhandel med dagligvarer. Nettbutikk med sportsutstyr.
  • Bygg og anlegg: Grunnarbeid. Rørleggerarbeid. Malerarbeid.

Hvordan registrerer jeg foretaket?

For å registrere enkeltpersonforetaket må du fylle ut skjemaet Samordnet registermelding. Når du har fylt ut skjemaet må du signere elektronisk.