Søk


Velg språkBoligbyggelag

Sist oppdatert: 12. oktober 2023.

Et boligbyggelag er en sammenslutning som har til hovedformål å skaffe og forvalte boliger til andelseierne gjennom borettslag.