Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Vi oppdaterer våre sider for å tilby mer informasjon på engelsk. Du vil derfor kunne finne sider som er under arbeid.

Boligbyggelag

Sist oppdatert: 4. mars 2021.

Et boligbyggelag er en sammenslutning som har til hovedformål å skaffe og forvalte boliger til andelseierne gjennom borettslag.