Søk


Velg språk



Stifte og registrere boligbyggelag

Sist oppdatert: 9. mars 2022.

Her kan du registrere boligbyggelag, og du kan se hvilke krav som gjelder ved stiftelse og registrering.

Krav til stiftelsesdokument
Krav til vedtekter