Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Sletting av boligbyggelag

Sist oppdatert: 1. august 2019 .

Sletting av boligbyggelag melder du i to trinn.

Først melder du oppløsning. Når kreditorfristen på seks uker er ute, kan du melde sletting.

Oppløsning

Når du melder oppløsning kunngjør vi et kreditorvarsel som oppfordrer kreditorer til å melde sine krav til avviklingsstyrets leder.

Vedtak om oppløsning skal fattes av to påfølgende generalforsamlinger med minst fire ukers mellomrom. Den ene skal være en ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen skal også velge et avviklingsstyre. Avviklingsstyret trer inn for styret og daglig leder. Nye styremedlemmer må bekrefte at de tar på seg vervet.

Du må legge ved

  • protokoll fra begge generalforsamlingene som viser beslutning om oppløsning og valg av avviklingsstyre
Sletting

Etter at kreditorfristen på seks uker er ute og utdelingen er avsluttet, skal revidert oppgjør bli lagt fram for generalforsamlingen. Når oppgjøret er godkjent, sletter du boligbyggelaget hos oss.

Du må legge ved

  • protokoll fra generalforsamling hvor det går fram at revidert oppgjør har blitt fremlagt og godkjent
Omgjøring av oppløsning

Generalforsamlingen kan omgjøre beslutning om oppløsning hvis minst halvparten av andelseierne stemmer for, og deling eller utbetaling til andelseierne ikke har skjedd.

Du må melde omgjøringen til Foretaksregisteret raskt.

Ved omgjøring må generalforsamlingen også velge ordinært styre, og revisor hvis dette mangler.

Du må legge ved

  • protokoll fra generalforsamling som viser beslutning om omgjøring av oppløsning, og valg av styre og eventuelt revisor

Hvis det blir valgt nye styremedlemmer til styret må disse bekrefte at de påtar seg oppdraget. Dette gjør de ved å signere meldingen.

Du må også melde ny daglig leder, siden boligbyggelaget ikke har denne rollen mens det er under oppløsning.