Søk


Velg språkEndre opplysninger for et boligbyggelag

Sist oppdatert: 14. mars 2024.

Hvis det skjer endringer på den informasjon som er registrert på boligbyggelaget, må du oppdatere opplysningene hos oss.

Hvordan endrer jeg adresse?
Hvordan endrer jeg hvem som sitter i styret?
Hvordan endrer jeg hvem som er daglig leder?
Hvordan endrer jeg hvem som har signaturrett?
Hvordan kan jeg fratre min rolle i boligbyggelaget?
Hvordan endrer jeg revisor?