Språk
S√łk
Meny

S√łk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Slik registrerer du endringer for ditt aksjeselskap

Sist oppdatert: 15. mai 2020 .

Hvis du √łnsker √• gj√łre endringer p√• den informasjon som er registrert p√• selskapet, m√• du sende inn Samordnet registermelding.

Hvordan registrerer jeg nytt navn?

Du registrerer nytt navn ved å sende inn Samordnet registermelding.

Det er generalforsamlingen som vedtar nytt navn. Endringen innebærer endring av selskapets vedtekter.

Du må legge ved

 • generalforsamlingsprotokoll
 • oppdaterte vedtekter

På siden Hvordan velger jeg navn på selskapet mitt? kan du lese mer om valg av navn og hvilke hensyn du må ta.

Hvordan registrerer jeg ny adresse?

Du registrerer ny adresse ved å sende inn Samordnet registermelding.

Ny forretningsadresse

Forretningsadressen til et aksjeselskap skal være en norsk gate- eller veiadresse eller et stedsnavn.

Ny postadresse

Du er ikke n√łdt til √• melde en egen postadresse. Hvis du √łnsker posten tilsendt til en annen adresse enn den registrerte forretningsadressen, kan du melde dette som postadresse.

Hvordan registrerer jeg nytt styre?

Når selskapet har valgt nytt styre, skal du melde dette i Samordnet registermelding.

Generalforsamlingen må velge styret.

Du må legge ved

 • protokoll fra generalforsamling som viser vedtaket
Hvordan registrerer jeg ny daglig leder?

Når selskapet ansetter daglig leder, skal du melde dette i Samordnet registermelding.

Det er vanligvis ingen krav til vedlegg

Unntaket er hvis du som daglig leder selv sender inn melding, og du ikke har roller i styret. Da må du legge ved

 • protokoll fra styrem√łte som viser ansettelsen
Hvordan registrerer jeg ny signatur?

Når selskapet endrer signatur, skal du melde dette i Samordnet registermelding.

Du må legge ved:

 • protokoll fra styrem√łtet som viser tildeling av signatur, hvis ikke hele styret har signert i skjemaet.

Det må gå tydelig frem at signatur er tildelt, og om den er gitt i fellesskap eller hver for seg.

Hvordan registrerer jeg meldepliktig avtale etter § 3-8?

Avtale med en aksjeeier, aksjeeiers morselskap, et styremedlem eller daglig leder der selskapet skal motta eiendeler, tjenester eller ytelser mot betaling som utgj√łr mer enn 2,5 prosent av balansesummen i selskapets sist godkjente √•rsregnskap, m√• v√¶re godkjent av styret for √• v√¶re gyldig. Dette gjelder ogs√• n√•r avtalen er inng√•tt med noen i n√¶r relasjon til aksjeeier, aksjeeiers morselskap, et styremedlem eller daglig leder eller noen som handler p√• vegne av disse.

Styret m√• utarbeide en redegj√łrelse for avtalen. Denne skal inneholde en erkl√¶ring om at det er rimelig samsvar mellom verdien av det selskapet skal ut med og verdien av det selskapet skal motta. Redegj√łrelsen skal v√¶re datert, bekreftet av revisor og undertegnet av hele styret. Redegj√łrelsen skal v√¶re lagt ved innkallingen til generalforsamlingen, og meldes til oss n√•r den er godkjent.

Styret m√• utarbeide en redegj√łrelse for avtalen. I tillegg skal styret avgi en erkl√¶ring om at

 • avtalen er i selskapets interesse
 • det er rimelig samsvar mellom verdien av det selskapet skal ut med og verdien av det selskapet skal motta, og
 • kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet er oppfylt

Du må legge ved

 • redegj√łrelse som er signert av hele styret
 • erkl√¶ring fra styret
 • revisors bekreftelse av redegj√łrelsen
Hvordan registrerer jeg at selskapet ikke skal ha revisor?

Skal du melde fravalg for et selskap som allerede har registrert revisor, må du legge ved

 • generalforsamlingsprotokoll

Mer informasjon om revisjon finner du under «Nyttige lenker» til h√łyre p√• denne siden.

Hvordan kan jeg fratre min rolle i selskapet?

Alle rolleinnehavere kan melde egenfratreden. N√•r du fratrer gir du avkall p√• alle rettigheter og plikter som din rolle har. Du kan gj√łre dette i Samordnet registermelding. N√•r fratredelsen er registrert vil b√•de aksjeselskapet og du som fratrer bli varslet om dette.

IkonSe eksempel p√• styrem√łteprotokoll (PDF)