Søk


Velg språkEndre opplysninger for et aksjeselskap

Hvis det har skjedd endringer i informasjonen som er registrert på selskapet, må du melde fra om dette i Samordnet registermelding.

Hvordan endrer jeg navn?
Hvordan endrer jeg adresse?
Hvordan endrer jeg hvem som sitter i styret?
Hvordan endrer jeg hvem som er daglig leder?
Hvordan endrer jeg hvem som har signaturrett?
Hvordan registrerer jeg meldepliktig avtale etter § 3-8?
Selskapet skal ikke ha revisor, hvordan endrer jeg dette?
Hvordan kan jeg fratre min rolle i selskapet?