Språk
S√łk
Meny

S√łk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

S√łkeresultat

Avgrens til:

Ditt s√łk "valg av selskapsform" ga 13 treff.

Vedleggsveileder
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/vare-skjema/samordnet-registermelding-del-1-hovedskjema/vedleggsveileder-for-nyregistrering-og-endring/
Vedleggsveileder for nyregistrring og endring
Tips til hvordan du registrerer lag eller forening
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrere-lag-eller-forening/tips-til-hvordan-du-registrerer-lag-eller-forening/
Før du starter registreringen er det viktig at du skaffer deg informasjon om hva en forening er.
Registrering av båtlag, grunneierlag eller andre lag
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-av-batlag-grunneierlag-eller-andre-lag/
Skal du registrere aktiviteter som du i fellesskap med noen andre har opprettet for å ivareta private interesser?
Før oppstart
https://www.brreg.no/bedrift/for-oppstart/
Forberedelser og planlegging er en forutsetning for å etablere en levedyktig bedrift. De viktigste veivalgene gjøres i starten eller før oppstart
Skjema og veiledning for NUF
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/vare-skjema/skjema-og-veiledning-for-nuf/
For å registrere et Norskregistrert Utenlandsk Foretak (NUF) må du skrive ut, fylle ut og sende inn skjemaet Samordnet registermelding
Kunngjøringer fra Foretaksregisteret
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/om-kunngjoringer/kunngjoringer-foretak/
Foretaksregisteret registrerer og kunngjører opplysninger om registreringspliktige og -berettigede norske og utenlandske foretak i Norge.
Teknisk dokumentasjon for maskinell tilgang til Enhetsregisteret
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/bestille-produkter/maskinlesbare-data-enhetsregisteret/full-tilgang-enhetsregisteret/teknisk-dokumentasjon-for-maskinell-tilgang-til-enhetsregisteret/
Her finner du teknisk dokumentasjon for å utvikle kode som gir deg tilgang til Enhetsregisterets database via webservices.
Veiledning
https://www.brreg.no/offentlig-sektor/rapporteringsplikt/oppgaveregisteret/for-offentlige-etater-og-skjemaeiere/veiledning/
Veiledning for etatene ved registrering eller endring av skjema i Oppgaveregisterets nettløsning.
Informasjon om våre produkter
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/bestille-produkter/informasjon-om-vare-produkter/
Her finner du informasjon om produkter. I nettbutikken kan du bestille produkter på alle selskap, mens du i Altinn kan bestille på de du har rettigheter for
Kan alle få et organisasjonsnummer?
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/kan-alle-fa-et-organisasjonsnummer/
Alle lag og foreninger som blir registrert hos oss får et organisasjonsnummer. Mange foreninger har ikke plikt til å bli registrert.
Om Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret
https://www.brreg.no/registersok/om-nokkelopplysninger-fra-enhetsregisteret/
Her kan du finne litt fakta om nøkkelopplysninger - tjenesten hvor du blant annet kan finne organisasjonsnummer, navn, adresse og bransje på virksomheter.
Fusjon over landegrensene
https://www.brreg.no/aksjeselskap/fusjon-og-fisjon/fusjon/fusjon-over-landegrensene/
Fusjon over landegrensene meldes når de deltakende selskapene i fusjonen er minst ett norsk aksjeselskap, allmennaksjeselskap eller europeisk selskap og minst ett aksjeselskap, allmennaksjeselskap eller tilsvarende som hører til i en annen EØS-stat.
Stikkord – Kommunalt rapporteringsregister
https://www.brreg.no/offentlig-sektor/rapporteringsplikt/kommunalt-rapporteringsregister/stikkord-kommunalt-rapporteringsregister/
Stikkord som har en sammenheng med kommunalt rapporteringsregister.

Var det noe annet du så etter?

Se alle v√•re s√łketjenester