Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Om Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret

Sist oppdatert: 15. april 2020 .

Informasjon om tjenesten

I søketjenesten kan du legge inn navn eller organisasjonsnummer. Vær oppmerksom på at du kan få svært mange treff når du oppgir et vanlig navn. Du kan begrense søket ved å legge inn organisasjonsform, fylke eller kommune. Legger du inn korrekt organisasjonsnummer, vil du få treff i Enhetsregisteret.

Tjenesten gir tilgang til opplysninger vi kaller for nøkkelopplysninger. Dette er organisasjonsnummer, organisasjonsform, forretningsadresse, kommune, postadresse, internettadresser, registreringsdato i Enhetsregisteret, bransje og næringskode. Du vil også få opplyst hvilke roller som er registrert på enheten, som for eksempel regnskapsfører og styre. I tillegg vil du få informasjon om enheten er registrert i andre registre, som Merverdiavgiftsregisteret, NAV-AA registeret, Foretaksregisteret og Stiftelsesregisteret.

Du kan også søke i nøkkelopplysninger hvis du skal registrere et nytt foretak eller enhet og har behov for å undersøke om du har valgt et navn som ikke er i bruk av andre. At et navnet ikke er registrert fra før betyr ikke at du kan ta det i bruk før du har fått det godkjent av oss. Det er flere kriterier som blir vurdert før navnet blir godkjent. I tjenesten navnesøk kan du se om domenet også er ledig.