Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Slik starter du enkeltpersonforetak

1
Drive næringsvirksomhet

Drive næringsvirksomhet

For at du skal kunne registrere et enkeltpersonforetak må du drive næringsvirksomhet.

Næringsvirksomhet er aktivitet som foregår over tid og som er egnet til å gi avkastning. Det er du som har fullt personlig ansvar for næringsvirksomheten i ditt enkeltpersonforetak.

Driver jeg næringsvirksomhet?

Disse punktene kan hjelpe deg å vurdere om du driver næringsvirksomhet:

  • Hvilken aktivitet driver du? Kan du tjene penger på dette?
  • Hvor mye tid går med til å drive foretaket? Bruker du liten tid kan det tyde på hobbyaktivitet.
  • Hvor stor er den økonomiske omsetningen? Hvis denne er liten kan det tyde på at du ikke driver næringsvirksomhet.

Aktiviteter som er rene engangshendelser eller hobbyaktivitet er ikke næringsvirksomhet, og kan derfor ikke bli registrert som enkeltpersonforetak.

Eksempel på hobbyaktivitet

  1. Per jobber på heltid som lærer og snekrer fuglebur på fritiden. Disse ønsker han å selge på byens årlige julemarked for å dekke utgiftene.
  2. Liv driver med fotografering og tar noen små oppdrag som av og til gir litt inntekt. Hun har ikke til hensikt å starte et foretak, men å drive med en aktivitet som hun kan tjene litt penger på.

Når blir dette næringsvirksomhet?

  1. Salget av fugleburene ble en suksess og Per har fått mange forespørsler både fra fjern og nær. Han snekrer hele året og bruker størsteparten av fritiden sin på snekringen av fugleburene. Nå ønsker han å selge på flere julemarkeder, og han ser på mulighetene for snekring som en ekstra inntektskilde. Denne aktiviteten ønsker han å fortsette med flere år på rad og kanskje utvide til andre produkter. Planen på lang sikt er å drive med dette på heltid.
  2. Liv er en god fotograf og hun får mange forespørsler fra både privatpersoner og næringslivet. Tiden som går med til foto og administrering av oppdragene øker betraktelig. Liv ser nå muligheten til å kunne satse på fotografering som sin hovedinntektskilde.