Søk


Velg språkEierseksjonssameie

Sist oppdatert: 21. mai 2019.

Et eierseksjonssameie består av eierandeler i en bebygd eller planlagt bebygd eiendom på et gårds- og bruksnummer, som er seksjonert og tinglyst.