Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Roller i eierseksjonssameie

Sist oppdatert: 7. april 2020 .

Pliktige roller i et eierseksjonssameie er styre.

Kontaktperson, forretningsfører, regnskapsfører, signatur og prokura er roller du kan velge å registrere.

Eierseksjonssameier har betinget revisorplikt. Dette kan du lese mer om under revisor.

 

Styre

Styret i et eierseksjonssameie skal i utgangspunktet bestå av en styreleder og to styremedlemmer. Det kan gå frem av vedtektene at styret skal bestå av et annet antall styremedlemmer.

Valg av styremedlemmer

Styreleder og styremedlemmene velges av årsmøte. Årsmøte kan også bestemme om de skal velge varamedlemmer.

Ved registrering i Foretaksregisteret må styremedlemmene bekrefte at de påtar seg vervet.

Signatur

Hovedregelen er at styret i fellesskap har signaturrett. Årsmøtet kan tildele signaturrett til to eller flere styremedlemmer i fellesskap. Dette må komme frem av vedtektene. Annen signaturbestemmelse kan ikke bli besluttet.

Revisor

Et eierseksjonssameie med 21 eller flere seksjoner har plikt til å ha revisor.

Revisor blir valgt av årsmøtet og må bekrefte i Samordnet registermelding at han påtar seg oppdraget.

Når du skal registrere revisor, må du legge ved

  • protokoll fra årsmøtet som viser valget
Regnskapsfører

Et eierseksjonssameie kan velge om de skal ha regnskapsfører.

Hvis sameiet har regnskapsfører, skal denne registreres. Det er bare mulig å registrere autoriserte regnskapsførere som er registrert i Regnskapsførerregisteret.