Søk


Velg språkEndre opplysninger for et eierseksjonssameie

Sist oppdatert: 14. mars 2024.

Hvis du ønsker å gjøre endringer for et eierseksjonssameie, kan du gjøre dette ved å sende inn Samordnet registermelding.

Hvordan endrer jeg hvem som sitter i styret?
Hvordan endrer jeg hvem som har signaturrett?
Hvordan endrer jeg revisor?
Hvordan endrer jeg regnskapsfører?
Hvordan kan jeg fratre min rolle i virksomheten?