Søk


Velg språkSlik starter du aksjeselskap

1
Starte selskapet

Starte selskapet

Når du skal starte et aksjeselskap må du først stifte selskapet.

For å starte et aksjeselskap må du opprette et stiftelsesdokument. Før du gjør dette kan det være lurt å tenke igjennom forhold som hvem som skal sitte i selskapets styre og hva skal selskapet hete. Du må også vurdere om selskapet trenger å ha revisor og hvem dette i så fall skal være.

Styre og navn til selskapet

Et aksjeselskap må ha et styre som består av minst ett medlem. Valg av styre skal gå fram av stiftelsesdokument. Stifterne må også ta stilling til hva selskapet skal hete. Se informasjon om valg av navn.

Trenger selskapet revisor?

Hvis selskapet velger å ha revisor må dette gå frem av stiftelsesdokumentet. Enkelte aksjeselskap kan velge at selskapets årsregnskap ikke skal revideres, hvis en del kriterier er oppfylt. Dette kaller vi fravalg av revisjon. Vær oppmerksom på at du må sende inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret selv om det ikke skal revideres.

Stift selskapet

Nå er du klar til å stifte aksjeselskapet. Den enkleste måten å gjøre det på er å bruke vårt elektroniske stiftelsesdokument.

For å starte et aksjeselskap må stifterne opprette et stiftelsesdokument. Stifterne er de som skal eie selskapet og som tegner aksjene i det. Dette kan være en eller flere fysiske eller juridiske personer, som for eksempel aksjeselskap eller ansvarlig selskap.

Velger du elektronisk stiftelsesdokument, vil du få hjelp til utfyllingen underveis, og opplysninger blir kontrollert mot de regelverkene som gjelder. Du kan da være trygg på at innholdet i stiftelsesdokumentet blir korrekt.

Når skjemaet er ferdig utfylt, må alle som har aksjer i selskapet signere stiftelsesdokumentet elektronisk. Vi sender melding om dette til alle som skal signere. Meldingen finner du i innboksen i Altinn.

Registrer selskapet

Etter at alle har signert, vil du få det ferdige stiftelsesdokumentet i innboksen din i Altinn. Da følger det også med vedtekter for selskapet, som er satt opp på grunnlag av det du har fylt ut i skjemaet.

For å registrere selskapet må du velge «Gå til registrering i Foretaksregisteret». Du går da direkte videre til utfylling av Samordnet registermelding, og opplysninger du har fylt inn i stiftelsesdokumentet blir direkte overført til dette skjemaet.