Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Ditt søk på "valg av selskapsform" ga 13 treff

Avgrens til:
Vedleggsveileder
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/vare-skjema/samordnet-registermelding-del-1-hovedskjema/vedleggsveileder-for-nyregistrering-og-endring/
Vedleggsveileder for nyregistrring og endring
Tips til hvordan du registrerer lag eller forening
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrere-lag-eller-forening/tips-til-hvordan-du-registrerer-lag-eller-forening/
Før du starter registreringen er det viktig at du skaffer deg informasjon om hva en forening er.
Registrering av båtlag, grunneierlag eller andre lag
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-av-batlag-grunneierlag-eller-andre-lag/
Skal du registrere aktiviteter som du i fellesskap med noen andre har opprettet for å ivareta private interesser?
Før oppstart
https://www.brreg.no/bedrift/for-oppstart/
Forberedelser og planlegging er en forutsetning for å etablere en levedyktig bedrift. De viktigste veivalgene gjøres i starten eller før oppstart
Skjema og veiledning for NUF
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/vare-skjema/skjema-og-veiledning-for-nuf/
For å registrere et Norskregistrert Utenlandsk Foretak (NUF) må du skrive ut, fylle ut og sende inn skjemaet Samordnet registermelding
Kunngjøringer fra Foretaksregisteret
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/om-kunngjoringer/kunngjoringer-foretak/
Foretaksregisteret registrerer og kunngjører opplysninger om registreringspliktige og -berettigede norske og utenlandske foretak i Norge.
Teknisk dokumentasjon for maskinell tilgang til Enhetsregisteret
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/bestille-produkter/maskinlesbare-data-enhetsregisteret/full-tilgang-enhetsregisteret/teknisk-dokumentasjon-for-maskinell-tilgang-til-enhetsregisteret/
Her finner du teknisk dokumentasjon for å utvikle kode som gir deg tilgang til Enhetsregisterets database via webservices.
Veiledning
https://www.brreg.no/offentlig-sektor/rapporteringsplikt/oppgaveregisteret/for-offentlige-etater-og-skjemaeiere/veiledning/
Veiledning for etatene ved registrering eller endring av skjema i Oppgaveregisterets nettløsning.
Informasjon om våre produkter
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/bestille-produkter/informasjon-om-vare-produkter/
Her finner du informasjon om produkter. I nettbutikken kan du bestille produkter på alle selskap, mens du i Altinn kan bestille på de du har rettigheter for
Kan alle få et organisasjonsnummer?
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/kan-alle-fa-et-organisasjonsnummer/
Alle lag og foreninger som blir registrert hos oss får et organisasjonsnummer. Mange foreninger har ikke plikt til å bli registrert.
Om Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret
https://www.brreg.no/registersok/om-nokkelopplysninger-fra-enhetsregisteret/
Her kan du finne litt fakta om nøkkelopplysninger - tjenesten hvor du blant annet kan finne organisasjonsnummer, navn, adresse og bransje på virksomheter.
Fusjon over landegrensene
https://www.brreg.no/aksjeselskap/fusjon-og-fisjon/fusjon/fusjon-over-landegrensene/
Fusjon over landegrensene meldes når de deltakende selskapene i fusjonen er minst ett norsk aksjeselskap, allmennaksjeselskap eller europeisk selskap og minst ett aksjeselskap, allmennaksjeselskap eller tilsvarende som hører til i en annen EØS-stat.
Stikkord – Kommunalt rapporteringsregister
https://www.brreg.no/offentlig-sektor/rapporteringsplikt/kommunalt-rapporteringsregister/stikkord-kommunalt-rapporteringsregister/
Stikkord som har en sammenheng med kommunalt rapporteringsregister.