Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Søkeresultat

Avgrens til:

Ditt søk "valg av selskapsform" ga 78 treff.

Varslingsadresser til bruk for offentlig forvaltning
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/bestille-produkter/maskinlesbare-data-enhetsregisteret/varslingsadresser-til-bruk-for-offentlig-forvaltning/
Varslingsadresser for enheter er tilgjengelig for oppslag i et maskinelt grensesnitt. Varslingsadresser er e-postadresser eller mobiltelefonnummer.
Partiregisteret
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/partiregisteret/
For at registrerte opplysninger skal få virkning for valget, må Partiregisteret ha mottatt og journalført meldingen innen 2. januar i valgåret
Tips til hvordan du registrerer lag eller forening
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrere-lag-eller-forening/tips-til-hvordan-du-registrerer-lag-eller-forening/
Før du starter registreringen er det viktig at du skaffer deg informasjon om hva en forening er.
Fravalg av revisjon
https://www.brreg.no/aksjeselskap/stiftelse-av-aksjeselskap/fravalg-av-revisjon/
Enkelte aksjeselskap kan velge at de ikke skal ha revisor. Dette kaller vi fravalg av revisjon.
Vedleggsveileder
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/vare-skjema/samordnet-registermelding-del-1-hovedskjema/vedleggsveileder-for-nyregistrering-og-endring/
Vedleggsveileder for nyregistrring og endring
Om søk på kunngjøringer
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/om_sok/
om søk på kunngjøringer
Kunngjøringer fra Foretaksregisteret
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/kunngjoringer-foretak/
Foretaksregisteret registrerer og kunngjører opplysninger om registreringspliktige og -berettigede norske og utenlandske foretak i Norge.
Registrering av foreldreutvalg (FAU)
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrere-lag-eller-forening/registrering-av-foreldreutvalg/
Hvis du skal registrere skolens foreldreutvalg (FAU) eller foreldreråd som en forening i Enhetsregisteret, må den være stiftet som en forening.
Registrering av båtlag, grunneierlag eller andre lag
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-av-batlag-grunneierlag-eller-andre-lag/
Skal du registrere aktiviteter som du i fellesskap med noen andre har opprettet for å ivareta private interesser?
Finansforetak
https://www.brreg.no/bedrift/finansforetak/
Andre organisasjonsformer
https://www.brreg.no/andre-organisasjonsformer/
Andre organisasjonsformer
Organisasjonsformer
https://www.brreg.no/bedrift/organisasjonsformer/
Valg av riktig organisasjonsform er viktig for fortsettelsen. Her finner du en oversikt over de ulike organisasjonsformene vi registrerer.
Råd og utvalg
https://www.brreg.no/om-oss/organiseringen-var/rad-og-utvalg/
Brønnøysundregistrene deltar på flere faste arenaer som i ulik grad har innflytelse på arbeidet vårt. Skate er per i dag det mest innflytelsesrike organet.
Registrering i Frivillighetsregisteret
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/
Ingen organisasjoner må foreta registrering i Frivillighetsregisteret, men alle organisasjoner som fyller vilkårene har rett til å registrere seg.
Roller i aksjeselskap
https://www.brreg.no/aksjeselskap/roller-i-aksjeselskap/
Pliktige roller i aksjeselskap er styre og revisor. Regnskapsfører, forretningsfører, daglig leder, kontaktperson, signatur og prokura er roller du kan velge å registrere.
Før oppstart
https://www.brreg.no/bedrift/for-oppstart/
Forberedelser og planlegging er en forutsetning for å etablere en levedyktig bedrift. De viktigste veivalgene gjøres i starten eller før oppstart
Roller i boligbyggelag
https://www.brreg.no/andre-organisasjonsformer/boligbyggelag/roller-i-boligbyggelag/
Pliktige roller i boligbyggelag er daglig leder, styre og revisor, men du kan også registrere andre roller.
Kunngjøringer fra Stiftelsestilsynet
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/om-kunngjoringer-stiftelse/
Kunngjøringer fra stiftelsestilsynet omfatter omdanning for avvikling, sammenslåing eller deling.
Skjema og veiledning for NUF
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/vare-skjema/skjema-og-veiledning-for-nuf/
For å registrere et Norskregistrert Utenlandsk Foretak (NUF) må du skrive ut, fylle ut og sende inn skjemaet Samordnet registermelding
Veiledning
https://www.brreg.no/offentlig-sektor/rapporteringsplikt/oppgaveregisteret/for-offentlige-etater-og-skjemaeiere/veiledning/
Veiledning for etatene ved registrering eller endring av skjema i Oppgaveregisterets nettløsning.
Hvordan velger jeg navn på selskapet mitt?
https://www.brreg.no/bedrift/hvordan-velger-jeg-navn-pa-selskapet-mitt/
Her gir vi deg en oversikt over hva du må tenke på ved valg av navn. Det er lurt å sjekke om navnet er ledig på forhånd. Det kan du gjøre på www.navnesok.no
Kan alle få et organisasjonsnummer?
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/kan-alle-fa-et-organisasjonsnummer/
Alle lag og foreninger som blir registrert hos oss får et organisasjonsnummer. Mange foreninger har ikke plikt til å bli registrert.
Skjemaredigering
https://www.brreg.no/offentlig-sektor/rapporteringsplikt/oppgaveregisteret/for-offentlige-etater-og-skjemaeiere/veiledning/skjemaredigering/
Fra Skjemaoversikten har du mulighet for å skjemaredigering når man velger «Nytt skjema», «Endre skjema» eller «Overta utkast».
Vedlegg – styre, deltakere og annet
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/vare-skjema/vedlegg-til-registermelding/
Vedlegg i forbindelse med endring av styre, deltakere etc i Samordnet Registermelding
Bedrifts- og foretaksstatistikk
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/statistikk/bedrifts-og-foretaksstatistikk/
Her finner du bedrifts- og foretaksstatistikk fra Enhets- og Foretaksregisteret.
Slik registrerer du endringer for samvirkeforetak
https://www.brreg.no/andre-organisasjonsformer/samvirkeforetak-sa/registrerer-endringer-samvirkeforetak/
Hvis du ønsker å gjøre endringer på den informasjonen som er registrert på foretaket, kan du gjøre dette ved å sende inn Samordnet registermelding i Altinn.
Roller i foreningen eller laget
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/roller-i-foreningen-eller-laget/
Det er ikke mange pliktige roller i foreningen, men du må registrere en kontaktperson. Dette kan være i form av en daglig leder eller en forretningsfører.
Slik registrerer du endringer for lag eller forening
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/slik-registrerer-du-endringer-for-lag-eller-forening/
Slik melder du endring på en forening
Sletting av samvirkeforetak
https://www.brreg.no/andre-organisasjonsformer/samvirkeforetak-sa/sletting-av-samvirkeforetak/
Sletting av et samvirkeforetak melder du i to trinn. Først melder du oppløsning. Når kreditorfristen på seks uker er ute, kan du melde sletting.
Åpne data fra Enhetsregisteret i ny drakt
https://www.brreg.no/nyhet/apne-data-fra-enhetsregisteret-i-ny-drakt/

Vi har nå lansert ny tjeneste for åpne data fra Enhetsregisteret.

Slik registrerer du endringer for ditt aksjeselskap
https://www.brreg.no/aksjeselskap/slik-registrerer-du-endringer-for-ditt-aksjeselskap/
Slik foretar du endringer for ditt aksjeselskap, som styreendringer, kapitalendringer, adresseendringer, fratreden og lignende.
Stikkord – Kommunalt rapporteringsregister
https://www.brreg.no/offentlig-sektor/rapporteringsplikt/kommunalt-rapporteringsregister-kor/skjema-kommunalt-rapporteringsregister/stikkord-kommunalt-rapporteringsregister/
Stikkord som har en sammenheng med kommunale rapporteringsplikter
Endre eller legg til nye rapporteringsplikter
https://www.brreg.no/offentlig-sektor/rapporteringsplikt/kommunalt-rapporteringsregister-kor/skjema-kommunalt-rapporteringsregister/
Veiledning til skjema BR1021
Registrere et ansvarlig selskap
https://www.brreg.no/andre-organisasjonsformer/ansvarlig-selskap-ansda/registrere-et-ansvarlig-selskap/
For å opprette et ansvarlig selskap må deltakerne lage en selskapsavtale. Et ansvarlig selskap skal registreres i Foretaksregisteret.
Om Partiregisteret
https://www.brreg.no/om-oss/oppgavene-vare/alle-registrene-vare/om-partiregisteret/
Om Partiregisteret. Partiregisteret er et register over politiske partier. Hovedformålet er å gi partier anledning til å skaffe seg enerett til et partinavn
Registrere tingsrettslig sameie
https://www.brreg.no/andre-organisasjonsformer/tingsrettslig-sameie/registrere-tingsrettslig-sameie/
Her finner du det du trenger for å registrere et tingsrettslig sameie. Når du skal registrere et tingsrettslig sameie, må du legge ved
Detaljer om innsending av årsregnskap
https://www.brreg.no/innsending-av-arsregnskap/detaljer-innsending-arsregnskap/
Har du plikt til innsending av årsregnskap, må du sende inn resultatregnskap, balanse, noter, årsberetning, kontantstrømopplysning og revisjonsberetning.
Abonnement på roller i foretak
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/bestille-produkter/abonnement/abonnement-pa-roller-i-foretak/
Her kan du få abonnement på roller i selskaper registrert i Brønnøysundregistrene.
Sletting av ansvarlig selskap
https://www.brreg.no/andre-organisasjonsformer/ansvarlig-selskap-ansda/sletting-av-ansvarlig-selskap/
Skal du melde sletting av ansvarlig selskap registrert hos oss, så må du sende inn samordnet registermelding.
Roller i samvirkeforetak
https://www.brreg.no/andre-organisasjonsformer/samvirkeforetak-sa/roller-i-samvirkeforetak/
Pliktige roller i et samvirkeforetak er medlemmer og styre. Hvis foretaket ikke skal ha daglig leder, må dette fremgå av vedtektene.
Forenkling i aksjeloven fra 1. juli
https://www.brreg.no/nyhet/forenkling-aksjeloven-1-juli/

Flere endringer i aksjelovgivningen medfører en enklere hverdag for aksjeselskapene som får reduserte økonomiske og administrative byrder.

Samordnet registermelding
https://www.brreg.no/bedrift/samordnet-registermelding/
Samordnet registermelding i Altinn bruker du når du skal sende inn meldinger til Enhetsregisteret, Foretaksregisteret og Frivillighetsregisteret
Veien til organisasjonsnummer for frivillig aktivitet-1
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/veien-til-organisasjonsnummer-for-frivillig-aktivitet-1/
Trenger dere et organisasjonsnummer for å få konto i banken, Vipps eller lignende? Her finner du veien til organisasjonsnummer.
Innsendingsplikt for indre selskap
https://www.brreg.no/innsending-av-arsregnskap/innsendingsplikt-indre-selskap/
Indre selskap er regnskapspliktig på grunnlag av organisasjonsform dersom noen vilkår er oppfylt
Om Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret
https://www.brreg.no/registersok/om-nokkelopplysninger-fra-enhetsregisteret/
Her kan du finne litt fakta om nøkkelopplysninger - tjenesten hvor du blant annet kan finne organisasjonsnummer, navn, adresse og bransje på virksomheter.
Flere velger digital innsending
https://www.brreg.no/nyhet/flere-velger-digital-innsending/

Elektroniske meldinger til foretaksregisteret utgjorde 91,4 prosent i 2017. 99 prosent fusjoner og fisjoner ble foretatt digitalt.

Teknisk dokumentasjon for maskinell tilgang til Enhetsregisteret
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/bestille-produkter/maskinlesbare-data-enhetsregisteret/full-tilgang-enhetsregisteret/teknisk-dokumentasjon-for-maskinell-tilgang-til-enhetsregisteret/
Her finner du teknisk dokumentasjon for å utvikle kode som gir deg tilgang til Enhetsregisterets database via webservices.
Slik registrerer du endringer for et borettslag
https://www.brreg.no/andre-organisasjonsformer/borettslag/slik-registrerer-du-endringer-for-et-borettslag/
Hvis det skjer endringer på den informasjon som er registrert, må du oppdatere opplysningene hos oss.Slik registrerer du endringer for et borettslag.
Sletting av aksjeselskap
https://www.brreg.no/aksjeselskap/sletting-av-aksjeselskap/
Sletting av aksjeselskap melder du i to trinn. Først melder du oppløsning. Når kreditorfristen på seks uker er ute, kan du melde endelig sletting.
Roller i eierseksjonssameie
https://www.brreg.no/andre-organisasjonsformer/eierseksjonssameie/roller-i-eierseksjonssameie/
Pliktige roller i eierseksjonssameie er styre. Kontaktperson, forretningsfører, regnskapsfører, signatur og prokura er roller du kan velge å registrere.
Slik registrerer du endringer for et boligbyggelag
https://www.brreg.no/andre-organisasjonsformer/boligbyggelag/slik-registrerer-du-endringer-for-et-boligbyggelag/
Hvis det skjer endringer på den informasjon som er registrert hos oss, må du melde endring. Slik registrerer du endringer for et boligbyggelag.
Slik registrerer du endringer for et sameie
https://www.brreg.no/andre-organisasjonsformer/tingsrettslig-sameie/slik-registrerer-du-endringer-for-et-tingsrettslig-sameie/
Hvis du ønsker å registrere endringer for et sameie, må du sende inn Samordnet registermelding.
Fortsatt stor vekst i nye aksjeselskap - færre NUF
https://www.brreg.no/pressemelding/fortsatt-stor-vekst-i-nye-aksjeselskap-faerre-nuf/

Det ble registrert 25 885 nye aksjeselskap i 2014, mens det tilsvarende tallet for 2013 var 26 295, altså en vekst omtrent som i fjor.

Åpningstider ved de ulike registrene
https://www.brreg.no/hvordan-kan-vi-hjelpe-deg/apningstider-ved-de-ulike-registrene/
Ønsker du å komme i kontakt med oss via telefon, så er telefonnummeret vårt +47 75 00 75 00.
Registrere et NUF
https://www.brreg.no/andre-organisasjonsformer/norskregistrert-utenlandsk-foretak-nuf/registrere-et-nuf/
Du kan registrere et NUF ved å fylle ut og sende inn skjemaet Samordnet registermelding Del 1. Det er ikke mulig å benytte elektronisk skjema i Altinn.
Registrere et enkeltpersonforetak
https://www.brreg.no/enkeltpersonforetak/registrere-et-enkeltpersonforetak/
Du må registrere et enkeltpersonforetak i Enhetsregisteret for å få organisasjonsnummer. Her kan du finne ut hvordan du registrerer et enkeltpersonforetak
Roller i NUF
https://www.brreg.no/andre-organisasjonsformer/norskregistrert-utenlandsk-foretak-nuf/roller-i-nuf/
Som hovedregel skal alle personer eller juridiske personer som blir registrert med roller i NUF oppgi fullstendig fødselsnummer, d-nummer eller orgnr
Vedleggskrav for lag eller forening
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrere-lag-eller-forening/vedleggskrav-for-lag-eller-forening/
Når du skal registrere en forening eller et lag for første gang er det noen vedleggskrav.
Slik starter du aksjeselskap-1
https://www.brreg.no/aksjeselskap/slik-starter-du-aksjeselskap-1/
Slik starter du aksjeselskap - Når du skal starte et aksjeselskap må du først stifte selskapet.Den enkleste måten å gjøre det på er å gjøre det elektronisk.
Ofte stilte spørsmål
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/ofte-stilte-sporsmal/
Ofte stilte spørsmål i Brønnøysundregistrene
Statistikk fra Oppgaveregisteret
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/statistikk/statistikk-oppgaveregisteret/
Statistikk over pålagte rapporteringsplikter til oppgaveregisteret
Personvernerklæring
https://www.brreg.no/personvernerklaering/
Vår personvernerklæring gir informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, hvordan disse blir behandlet og hvilke rettigheter du har.
Kunngjøringer fra Partiregisteret
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/om-kunngjoringer-parti/
Partiregisteret registrerer opplysninger om de registrerte partienes navn, organisasjonsnummer, adresse, partiets utøvende organ og kontaktperson.
Roller i borettslag
https://www.brreg.no/andre-organisasjonsformer/borettslag/roller-i-borettslag/
Pliktige roller i borettslag er styre og revisor, men du kan velge å registrere noen andre roller også.
Fisjon over landegrensene
https://www.brreg.no/aksjeselskap/fusjon-og-fisjon/fisjon/fisjon-over-landegrensene/
Fisjon over landegrensene melder du i fire trinn. De fire trinnene er fisjonsplan, beslutning om fisjon, vilkår oppfylt og gjennomføring av fisjon.
Fusjon over landegrensene
https://www.brreg.no/aksjeselskap/fusjon-og-fisjon/fusjon/fusjon-over-landegrensene/
Fusjon over landegrensene meldes når de deltakende selskapene i fusjonen er minst ett norsk aksjeselskap, allmennaksjeselskap eller europeisk selskap og minst ett aksjeselskap, allmennaksjeselskap eller tilsvarende som hører til i en annen EØS-stat.
Mer informasjon om regnskapsplikt
https://www.brreg.no/innsending-av-arsregnskap/innsendingsplikt-til-regnskapsregisteret/mer-informasjon-om-regnskapsplikt/
Regnskapspliktige foretak har plikt til å utarbeide årsregnskap som minst består av resultat, balanse og noter, i tillegg til årsberetning.
Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/kunngjoringer-fra-regnskapsregisteret/
Registeret kunngjør godkjenning av årsregnskap og varsel om tvangsoppløsning på grunn av manglende innsending av årsregnskap
Foretaksopplysninger over landegrensene
https://www.brreg.no/nyhet/foretaksopplysninger-over-landegrensene/

Nå får du tilgang på foretaksopplysninger over landegrensene. BRIS (Business Register Interconnection System) ble tilgjengelig fra 8. juni.

Informasjon om våre produkter
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/bestille-produkter/informasjon-om-vare-produkter/
Her finner du informasjon om produkter. I nettbutikken kan du bestille produkter på alle selskap, mens du i Altinn kan bestille på de du har rettigheter for
Hva ønsker du å registrere?
https://www.brreg.no/hva-onsker-du-a-registrere/
Dette kan du registrere hos oss
Mer om Oppgaveregisteret
https://www.brreg.no/offentlig-sektor/rapporteringsplikt/oppgaveregisteret/mer-om-oppgaveregisteret/
Oppgaveregisteret viser en oppdatert oversikt over næringslivets rapporteringsplikter og mulighetene for samordning og forenkling
Aksjeselskap (AS)
https://www.brreg.no/aksjeselskap/
I et aksjeselskap (as) har du i utgangspunktet ikke et personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Finn informasjon du trenger for å starte aksjeselskap.
Saksbehandlingstid
https://www.brreg.no/bedrift/saksbehandlingstid/
Forventet saksbehandlingstid for innsendelser til Brønnøysundregistrene.
Beskrivelse av tjenesten Data fra Enhetsregisteret
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/apne-data/beskrivelse-av-tjenesten-data-fra-enhetsregisteret/
Tjenesten fra Data fra Enhetsregisteret tilbyr et utvalg av opplysninger om alle registrerte enheter i Enhetsregisteret.
Kreditorvarsel
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/kreditorvarsel/
Kreditorvarselet er en oppfordring til foretakets kreditorer om å melde sine krav til foretaket
Gebyr for registrering og tinglysing
https://www.brreg.no/bedrift/gebyr-for-registrering-og-tinglysing/
Gebyr for registrering og tinglysing, gjeldende fra 1. januar 2018
Registrere alternativ behandler
https://www.brreg.no/person/registrering-av-utovere-av-alternativ-behandling/
Skjema for registrering av alternativ behandler

Var det noe annet du så etter?

Se alle våre søketjenester