Søkeresultat

Avgrens til:

Ditt søk "valg av selskapsform" ga 76 treff.

Varslingsadresser til bruk for offentlig forvaltning
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/bestille-produkter/maskinlesbare-data-enhetsregisteret/varslingsadresser-til-bruk-for-offentlig-forvaltning/
Varslingsadresser for enheter er tilgjengelig for oppslag i et maskinelt grensesnitt. Varslingsadresser er e-postadresser eller mobiltelefonnummer.
Partiregisteret
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/partiregisteret/
For at registrerte opplysninger skal få virkning for valget, må Partiregisteret ha mottatt og journalført meldingen innen 2. januar i valgåret
Tips til hvordan du registrerer lag eller forening
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrere-lag-eller-forening/tips-til-hvordan-du-registrerer-lag-eller-forening/
Før du starter registreringen er det viktig at du skaffer deg informasjon om hva en forening er.
Vedleggsveileder
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/vare-skjema/samordnet-registermelding-del-1-hovedskjema/vedleggsveileder-for-nyregistrering-og-endring/
Vedleggsveileder for nyregistrring og endring
Om søk på kunngjøringer
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/om_sok/
om søk på kunngjøringer
Kunngjøringer fra Foretaksregisteret
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/kunngjoringer-foretak/
Foretaksregisteret registrerer og kunngjører opplysninger om registreringspliktige og -berettigede norske og utenlandske foretak i Norge.
Fravalg av revisjon
https://www.brreg.no/bedrift/aksjeselskap/stiftelse-av-aksjeselskap/fravalg-av-revisjon/
Enkelte aksjeselskap kan velge at de ikke skal ha revisor. Dette kaller vi fravalg av revisjon.
Registrering av foreldreutvalg (FAU)
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrere-lag-eller-forening/registrering-av-foreldreutvalg/
Hvis du skal registrere skolens foreldreutvalg (FAU) eller foreldreråd som en forening i Enhetsregisteret, må den være stiftet som en forening.
Registrering av båtlag, grunneierlag eller andre lag
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-av-batlag-grunneierlag-eller-andre-lag/
Skal du registrere aktiviteter som du i fellesskap med noen andre har opprettet for å ivareta private interesser?
Finansforetak
https://www.brreg.no/bedrift/finansforetak/
Organisasjonsformer
https://www.brreg.no/bedrift/organisasjonsformer/
Valg av riktig organisasjonsform er viktig for fortsettelsen. Her finner du en oversikt over de ulike organisasjonsformene vi registrerer.
Andre organisasjonsformer
https://www.brreg.no/bedrift/andre-organisasjonsformer/
Andre organisasjonsformer
Råd og utvalg
https://www.brreg.no/om-oss/organiseringen-var/rad-og-utvalg/
Brønnøysundregistrene deltar på flere faste arenaer som i ulik grad har innflytelse på arbeidet vårt. Skate er per i dag det mest innflytelsesrike organet.
Registrering i Frivillighetsregisteret
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/
Ingen organisasjoner må foreta registrering i Frivillighetsregisteret, men alle organisasjoner som fyller vilkårene har rett til å registrere seg.
Roller i aksjeselskap
https://www.brreg.no/bedrift/aksjeselskap/roller-i-aksjeselskap/
Pliktige roller i aksjeselskap er styre og revisor. Regnskapsfører, forretningsfører, daglig leder, kontaktperson, signatur og prokura er roller du kan velge å registrere.
Før oppstart
https://www.brreg.no/bedrift/for-oppstart/
Forberedelser og planlegging er en forutsetning for å etablere en levedyktig bedrift. De viktigste veivalgene gjøres i starten eller før oppstart
Roller i boligbyggelag
https://www.brreg.no/bedrift/andre-organisasjonsformer/boligbyggelag/roller-i-boligbyggelag/
Pliktige roller i boligbyggelag er daglig leder, styre og revisor, men du kan også registrere andre roller.
Kunngjøringer fra Stiftelsestilsynet
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/om-kunngjoringer-stiftelse/
Kunngjøringer fra stiftelsestilsynet omfatter omdanning for avvikling, sammenslåing eller deling.
Skjema og veiledning for NUF
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/vare-skjema/skjema-og-veiledning-for-nuf/
For å registrere et Norskregistrert Utenlandsk Foretak (NUF) må du skrive ut, fylle ut og sende inn skjemaet Samordnet registermelding
Veiledning
https://www.brreg.no/offentlig-sektor/rapporteringsplikt/oppgaveregisteret/for-offentlige-etater-og-skjemaeiere/veiledning/
Veiledning for etatene ved registrering eller endring av skjema i Oppgaveregisterets nettløsning.
Hvordan velger jeg navn på selskapet mitt?
https://www.brreg.no/bedrift/hvordan-velger-jeg-navn-pa-selskapet-mitt/
Her gir vi deg en oversikt over hva du må tenke på ved valg av navn. Det er lurt å sjekke om navnet er ledig på forhånd. Det kan du gjøre på www.navnesok.no
Skjemaredigering
https://www.brreg.no/offentlig-sektor/rapporteringsplikt/oppgaveregisteret/for-offentlige-etater-og-skjemaeiere/veiledning/skjemaredigering/
Fra Skjemaoversikten har du mulighet for å skjemaredigering når man velger «Nytt skjema», «Endre skjema» eller «Overta utkast».
Kan alle få et organisasjonsnummer?
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/kan-alle-fa-et-organisasjonsnummer/
Alle lag og foreninger som blir registrert hos oss får et organisasjonsnummer. Mange foreninger har ikke plikt til å bli registrert.
Vedlegg – styre, deltakere og annet
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/vare-skjema/vedlegg-til-registermelding/
Vedlegg i forbindelse med endring av styre, deltakere etc i Samordnet Registermelding
Bedrifts- og foretaksstatistikk
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/statistikk/bedrifts-og-foretaksstatistikk/
Her finner du bedrifts- og foretaksstatistikk fra Enhets- og Foretaksregisteret.
Åpne data fra Enhetsregisteret i ny drakt
https://www.brreg.no/nyhet/apne-data-fra-enhetsregisteret-i-ny-drakt/

Vi har nå lansert ny tjeneste for åpne data fra Enhetsregisteret.

Slik registrerer du endringer for ditt aksjeselskap
https://www.brreg.no/bedrift/aksjeselskap/slik-registrerer-du-endringer-for-ditt-aksjeselskap/
Slik foretar du endringer for ditt aksjeselskap, som styreendringer, kapitalendringer, adresseendringer, fratreden og lignende.
Sletting av samvirkeforetak
https://www.brreg.no/bedrift/andre-organisasjonsformer/samvirkeforetak-sa/sletting-av-samvirkeforetak/
Sletting av et samvirkeforetak melder du i to trinn. Først melder du oppløsning. Når kreditorfristen på seks uker er ute, kan du melde sletting.
Roller i foreningen eller laget
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/roller-i-foreningen-eller-laget/
Det er ikke mange pliktige roller i foreningen, men du må registrere en kontaktperson. Dette kan være i form av en daglig leder eller en forretningsfører.
Slik registrerer du endringer for samvirkeforetak
https://www.brreg.no/bedrift/andre-organisasjonsformer/samvirkeforetak-sa/registrerer-endringer-samvirkeforetak/
Hvis du ønsker å gjøre endringer på den informasjonen som er registrert på foretaket, kan du gjøre dette ved å sende inn Samordnet registermelding i Altinn.
Detaljer om innsending av årsregnskap
https://www.brreg.no/bedrift/innsending-av-arsregnskap/detaljer-innsending-arsregnskap/
Har du plikt til innsending av årsregnskap, må du sende inn resultatregnskap, balanse, noter, årsberetning, kontantstrømopplysning og revisjonsberetning.
Slik registrerer du endringer for lag eller forening
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/slik-registrerer-du-endringer-for-lag-eller-forening/
Slik melder du endring på en forening
Stikkord – Kommunalt rapporteringsregister
https://www.brreg.no/offentlig-sektor/rapporteringsplikt/kommunalt-rapporteringsregister-kor/skjema-kommunalt-rapporteringsregister/stikkord-kommunalt-rapporteringsregister/
Stikkord som har en sammenheng med kommunale rapporteringsplikter
Endre eller legg til nye rapporteringsplikter
https://www.brreg.no/offentlig-sektor/rapporteringsplikt/kommunalt-rapporteringsregister-kor/skjema-kommunalt-rapporteringsregister/
Veiledning til skjema BR1021
Forenkling i aksjeloven fra 1. juli
https://www.brreg.no/nyhet/forenkling-aksjeloven-1-juli/

Flere endringer i aksjelovgivningen medfører en enklere hverdag for aksjeselskapene som får reduserte økonomiske og administrative byrder.

Roller i samvirkeforetak
https://www.brreg.no/bedrift/andre-organisasjonsformer/samvirkeforetak-sa/roller-i-samvirkeforetak/
Pliktige roller i et samvirkeforetak er medlemmer og styre. Hvis foretaket ikke skal ha daglig leder, må dette fremgå av vedtektene.
Sletting av ansvarlig selskap
https://www.brreg.no/bedrift/andre-organisasjonsformer/ansvarlig-selskap-ansda/sletting-av-ansvarlig-selskap/
Sletting av ansvarlig selskap, ANS, DA
Abonnement på roller i foretak
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/bestille-produkter/abonnement/abonnement-pa-roller-i-foretak/
Her kan du få abonnement på roller i selskaper registrert i Brønnøysundregistrene.
Registrere tingsrettslig sameie
https://www.brreg.no/bedrift/andre-organisasjonsformer/tingsrettslig-sameie/registrere-tingsrettslig-sameie/
Her finner du det du trenger for å registrere et tingsrettslig sameie. Når du skal registrere et tingsrettslig sameie, må du legge ved
Om Partiregisteret
https://www.brreg.no/om-oss/oppgavene-vare/alle-registrene-vare/om-partiregisteret/
Om Partiregisteret. Partiregisteret er et register over politiske partier. Hovedformålet er å gi partier anledning til å skaffe seg enerett til et partinavn
Registrere et ansvarlig selskap
https://www.brreg.no/bedrift/andre-organisasjonsformer/ansvarlig-selskap-ansda/registrere-et-ansvarlig-selskap/
For å opprette et ansvarlig selskap må deltakerne lage en selskapsavtale. Et ansvarlig selskap skal registreres i Foretaksregisteret.
Sletting av aksjeselskap
https://www.brreg.no/bedrift/aksjeselskap/sletting-av-aksjeselskap/
Sletting av aksjeselskap melder du i to trinn. Først melder du oppløsning. Når kreditorfristen på seks uker er ute, kan du melde endelig sletting.
Samordnet registermelding
https://www.brreg.no/bedrift/samordnet-registermelding/
Samordnet registermelding i Altinn bruker du når du skal sende inn meldinger til Enhetsregisteret, Foretaksregisteret og Frivillighetsregisteret
Flere velger digital innsending
https://www.brreg.no/nyhet/flere-velger-digital-innsending/

Elektroniske meldinger til foretaksregisteret utgjorde 91,4 prosent i 2017. 99 prosent fusjoner og fisjoner ble foretatt digitalt.

Veien til organisasjonsnummer for frivillig aktivitet-1
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/veien-til-organisasjonsnummer-for-frivillig-aktivitet-1/
Trenger dere et organisasjonsnummer for å få konto i banken, Vipps eller lignende? Her finner du veien til organisasjonsnummer.
Teknisk dokumentasjon for maskinell tilgang til Enhetsregisteret
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/bestille-produkter/maskinlesbare-data-enhetsregisteret/full-tilgang-enhetsregisteret/teknisk-dokumentasjon-for-maskinell-tilgang-til-enhetsregisteret/
Her finner du teknisk dokumentasjon for å utvikle kode som gir deg tilgang til Enhetsregisterets database via webservices.
Innsendingsplikt for indre selskap
https://www.brreg.no/bedrift/innsending-av-arsregnskap/innsendingsplikt-indre-selskap/
Indre selskap er regnskapspliktig på grunnlag av organisasjonsform dersom noen vilkår er oppfylt
Vedleggskrav for lag eller forening
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrere-lag-eller-forening/vedleggskrav-for-lag-eller-forening/
Når du skal registrere en forening eller et lag for første gang er det noen vedleggskrav.
Statistikk fra Oppgaveregisteret
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/statistikk/statistikk-oppgaveregisteret/
Statistikk over pålagte rapporteringsplikter til oppgaveregisteret
Slik registrerer du endringer for et borettslag
https://www.brreg.no/bedrift/andre-organisasjonsformer/borettslag/slik-registrerer-du-endringer-for-et-borettslag/
Hvis det skjer endringer på den informasjon som er registrert, må du oppdatere opplysningene hos oss.Slik registrerer du endringer for et borettslag.
Personvernerklæring
https://www.brreg.no/personvernerklaering/
Vår personvernerklæring gir informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, hvordan disse blir behandlet og hvilke rettigheter du har.
Roller i eierseksjonssameie
https://www.brreg.no/bedrift/andre-organisasjonsformer/eierseksjonssameie/roller-i-eierseksjonssameie/
Pliktige roller i eierseksjonssameie er styre. Eierseksjonssameier har betinget revisorplikt. Dette kan du lese mer om under revisor. Kontaktperson,
Roller i borettslag
https://www.brreg.no/bedrift/andre-organisasjonsformer/borettslag/roller-i-borettslag/
Pliktige roller i borettslag er styre og revisor, men du kan velge å registrere noen andre roller også.
Slik registrerer du endringer for et sameie
https://www.brreg.no/bedrift/andre-organisasjonsformer/tingsrettslig-sameie/slik-registrerer-du-endringer-for-et-tingsrettslig-sameie/
Hvis du ønsker å registrere endringer for et sameie, må du sende inn Samordnet registermelding.
Fortsatt stor vekst i nye aksjeselskap - færre NUF
https://www.brreg.no/pressemelding/fortsatt-stor-vekst-i-nye-aksjeselskap-faerre-nuf/

Det ble registrert 25 885 nye aksjeselskap i 2014, mens det tilsvarende tallet for 2013 var 26 295, altså en vekst omtrent som i fjor.

Registrere et NUF
https://www.brreg.no/bedrift/andre-organisasjonsformer/norskregistrert-utenlandsk-foretak-nuf/registrere-et-nuf/
Du kan registrere et NUF ved å fylle ut og sende inn skjemaet Samordnet registermelding Del 1. Det er ikke mulig å benytte elektronisk skjema i Altinn.
Registrere et enkeltpersonforetak
https://www.brreg.no/bedrift/enkeltpersonforetak/registrere-et-enkeltpersonforetak/
Du må registrere et enkeltpersonforetak i Enhetsregisteret for å få organisasjonsnummer. Her kan du finne ut hvordan du registrerer et enkeltpersonforetak
Slik registrerer du endringer for et boligbyggelag
https://www.brreg.no/bedrift/andre-organisasjonsformer/boligbyggelag/slik-registrerer-du-endringer-for-et-boligbyggelag/
Hvis det skjer endringer på den informasjon som er registrert hos oss, må du melde endring. Slik registrerer du endringer for et boligbyggelag.
Roller i NUF
https://www.brreg.no/bedrift/andre-organisasjonsformer/norskregistrert-utenlandsk-foretak-nuf/roller-i-nuf/
Som hovedregel skal alle personer eller juridiske personer som blir registrert med roller i NUF oppgi fullstendig fødselsnummer, d-nummer eller orgnr
Slik starter du aksjeselskap-1
https://www.brreg.no/bedrift/aksjeselskap/slik-starter-du-aksjeselskap-1/
Slik starter du aksjeselskap - Når du skal starte et aksjeselskap må du først stifte selskapet.Den enkleste måten å gjøre det på er å gjøre det elektronisk.
Ofte stilte spørsmål
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/ofte-stilte-sporsmal/
Ofte stilte spørsmål i Brønnøysundregistrene
Kunngjøringer fra Partiregisteret
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/om-kunngjoringer-parti/
Partiregisteret registrerer opplysninger om de registrerte partienes navn, organisasjonsnummer, adresse, hovedstyre og kontaktperson.
Fisjon over landegrensene
https://www.brreg.no/bedrift/aksjeselskap/fusjon-og-fisjon/fisjon/fisjon-over-landegrensene/
Fisjon over landegrensene melder du i fire trinn. De fire trinnene er fisjonsplan, beslutning om fisjon, vilkår oppfylt og gjennomføring av fisjon.
Fusjon over landegrensene
https://www.brreg.no/bedrift/aksjeselskap/fusjon-og-fisjon/fusjon/fusjon-over-landegrensene/
Fusjon over landegrensene meldes når de deltakende selskapene i fusjonen er minst ett norsk aksjeselskap, allmennaksjeselskap eller europeisk selskap og minst ett aksjeselskap, allmennaksjeselskap eller tilsvarende som hører til i en annen EØS-stat.
Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/kunngjoringer-fra-regnskapsregisteret/
Registeret kunngjør godkjenning av årsregnskap og varsel om tvangsoppløsning på grunn av manglende innsending av årsregnskap
Foretaksopplysninger over landegrensene
https://www.brreg.no/nyhet/foretaksopplysninger-over-landegrensene/

Nå får du tilgang på foretaksopplysninger over landegrensene. BRIS (Business Register Interconnection System) ble tilgjengelig fra 8. juni.

Informasjon om våre produkter
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/bestille-produkter/informasjon-om-vare-produkter/
Her finner du informasjon om produkter. I nettbutikken kan du bestille produkter på alle selskap, mens du i Altinn kan bestille på de du har rettigheter for
Mer informasjon om regnskapsplikt
https://www.brreg.no/bedrift/innsending-av-arsregnskap/innsendingsplikt-til-regnskapsregisteret/mer-informasjon-om-regnskapsplikt/
Regnskapspliktige foretak har plikt til å utarbeide årsregnskap som minst består av resultat, balanse og noter, i tillegg til årsberetning.
Mer om Oppgaveregisteret
https://www.brreg.no/offentlig-sektor/rapporteringsplikt/oppgaveregisteret/mer-om-oppgaveregisteret/
Oppgaveregisteret viser en oppdatert oversikt over næringslivets rapporteringsplikter og mulighetene for samordning og forenkling
Om Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/registersok/om-nokkelopplysninger-fra-enhetsregisteret/
I denne tjenesten kan du finne en del nøkkelopplysninger - blant annet organisasjonsnummer, fullt navn, adresse og bransje.
Aksjeselskap (AS)
https://www.brreg.no/bedrift/aksjeselskap/
I et aksjeselskap (as) har du i utgangspunktet ikke et personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Finn informasjon du trenger for å starte aksjeselskap.
Saksbehandlingstid
https://www.brreg.no/bedrift/saksbehandlingstid/
Forventet saksbehandlingstid for innsendelser til Brønnøysundregistrene.
Registrere alternativ behandler
https://www.brreg.no/person/registrering-av-utovere-av-alternativ-behandling/
Skjema for registrering av alternativ behandler
Kreditorvarsel
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/kreditorvarsel/
Kreditorvarselet er en oppfordring til foretakets kreditorer om å melde sine krav til foretaket
Gebyr for registrering og tinglysing
https://www.brreg.no/bedrift/gebyr-for-registrering-og-tinglysing/
Gebyr for registrering og tinglysing, gjeldende fra 1. januar 2018
Beskrivelse av tjenesten Data fra Enhetsregisteret
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/apne-data/beskrivelse-av-tjenesten-data-fra-enhetsregisteret/
Tjenesten fra Data fra Enhetsregisteret tilbyr et utvalg av opplysninger om alle registrerte enheter i Enhetsregisteret.

Var det noe annet du så etter?

Se alle våre søketjenester