Søk


Velg språkSkjema og veiledning for NUF

Sist oppdatert: 9. mars 2022.

Alle nyregistreringer av NUF må meldes på papirskjema.

1 Innsender/gebyransvarlig
2 Meldingen gjelder
3 Registrering i Norge
3.1 Registrering i Foretaksregisteret
3.2 Har omsetning som kommer inn under merverdiavgiftslovens bestemmelser
3.3 Arbeidstakere – registrering i NAV Aa-registeret
4 Navn/ foretaksnavn i hjemlandet
5 Hovedkontorets adresse i hjemlandet (forretningsadresse/ besøksadresse)
6 Postadresse i hjemlandet
7 Stiftelse av virksomhet
8 Virksomhetens gjeldende vedtekter
9 Kapital i aksjeselskap
10 Virksomhetens organisasjonsform i hjemlandet
11 Registrering i hjemlandet
12 Eierforhold
13 Utøvelse av aktivitet
14 Innehaver, styre, deltakere og annet i hjemlandet
15 Andre merknader/ opplysninger fra hjemlandet
16 Navn/foretaksnavn i Norge
17 Adresse i Norge
18 Postadresse i Norge
19 Norsk representant
20 Daglig leder, kontaktperson eller forretningsfører
21 Aktivitet/bransje
22 Signatur
23 Prokura
24 Revisor
25 Regnskapsfører
26 Styre i Norge
27 Andre merknader/opplysninger
28 Varslingsadresser
29 Underskrifter