Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Ofte stilte spørsmål

Sist oppdatert: 6. januar 2020 .

Her finn du svar på nokre av dei spørsmåla mange stiller oss.

Eg har sendt inn registrering for fleire dagar sidan. Når kan eg vente at ho blir behandla ferdig?

På sida Når blir saka mi behandla kan du sjekke kor mange dagar det er sidan vi fekk sakene vi behandlar akkurat no.

Har du sendt inn meldinga via Altinn, får du tilbakemelding i «Innboksen» så snart meldinga er ferdigbehandla.

Kor finn eg informasjon om kven som er styremedlemmer?

Skriv inn namn eller organisasjonsnummer i feltet «Foretakssøk» til høgre her på sida, så vil du finne informasjon om kven som sit i styret.

Korleis skaffar eg ein firmaattest for mitt eige selskap?

I Altinn får du gratis tilgang til firmaattestar og andre produkt på ditt eige selskap.

Treng du attestar på andre selskap, kan desse bestillast i nettbutikken vår. Produkt frå nettbutikken som blir leverte elektronisk er gratis, mens det framleis kjem gebyr på produkt som blir sendt ut med posten.

Eg skal melde inn nye styremedlemmer. Korleis gjer eg dette?

For å endre styresamansetninga, må du sende inn Samordna registermelding. Skjemaet fortel deg kva du må fylle ut og kva vedlegg som krevst. For å sende inn skjemaet, må du vere logga inn som privatperson.

Vi skal ikkje lenger ha revisor, korleis melder eg dette?

Skal du melde fråval av revisjon til Føretaksregisteret i år? Da må du sende inn Samordna registermelding.

Les meir om fråval av revisjon på nettsidene våre.

Korleis endrar eg namn på selskapet mitt?

For å endre namn, må du sende inn Samordna registermelding. Legg ved protokoll frå kompetent organ, for eksempel generalforsamling, som viser vedtaket, og eventuelt vedtekter/selskapsavtale/reiarlagsavtale.

På sida Korleis vel eg namn på selskapet mitt? Kan du lese meir om val av namn og kva omsyn du må ta.

Korleis endrar eg adresse på organisasjonsnummeret mitt?

For å endre adressen, må du sende inn Samordna registermelding. Skjemaet fortel deg kva du må fylle ut og om det blir krevd vedlegg.

Kor finn eg fakturaen ved registrering i Føretaksregisteret?

Fakturaen blir sendt direkte til innboksen din  i Altinn. På  informasjonssida vår om faktura direkte i meldingsboksen, kan du lese meir om korleis dette fungerer.

Kor finn eg skatteattest?

Vi har dessverre ingen informasjon om forholdet ditt til Skatteetaten. Denne informasjonen finn du hos Skatteetaten.

Andre samlingar med spørsmål og svar