Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Kunngjeringar

Sist oppdatert: 1. juli 2019.

Nokre registreringar medfører ei kunngjering på nettsidene våre.

Vi kunngjer mellom anna registrering av nye føretak, viktige endringar, oppløysing og sletting.

Abonnere på kunngjeringar

Treng du  daglege oppdateringar eller oppdatering ei gong i veka, kan du abonnere på informasjon som blir kunngjort. Dette er ei gratisteneste.