SprĂĄk
Søk
Meny

Søk


Velg sprĂĄkBokmĂĄl

Alt innhold er tilgjengelig pĂĄ bokmĂĄl

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg pĂĄ nynorsk

Tilbaketrukne fullmakter

Sist oppdatert: 26. september 2017 .

Oversikt over kunngjorte tilbaketrukne fullmakter.

Tilbaketrukne fullmakter presentert etter dato

26.09.2017 - Tilbakekall av fullmakt gitt av Ellen Grete Omreng til Bjørn Helge Omreng

Foretaksregisteret erklærer at alle fullmakter gitt av:

Ellen Grete Omreng
Solvikveien 23 C
1362 Høvik

til:

Bjørn Helge Omreng
Trosterudveien 20 B
0778 Oslo

skal anses maktesløse med virkning fra dagen etter dato for denne kunngjøringen, jf. avtaleloven § 17.