Søk


Velg språkSamfunnsoppdrag og strategi

Sist oppdatert: 10. februar 2021.

Brønnøysundregistrene skal bidra til økt verdiskaping gjennom å være en nasjonal registerfører og datakilde.