Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Samfunnsoppdrag og strategi

Sist oppdatert: 3. desember 2019 .

Brønnøysundregistrenes samfunnsoppdrag er å være en tillitsskapende registerfører og datakilde, og regjeringens utøvende organ i utviklingen av elektroniske tjenester, særlig for næringslivet.

Vår visjon er: For tillit og fornyelse av samfunnet

Å skape tillit og bidra til fornyelse er viktig for å lykkes med samfunnsoppdraget, men det er også en del av samfunnsoppdraget. Vi skal levere gode tjenester og løsninger som gir grunnlag for tillit mellom partene i samfunnet.

For at alle skal kunne stole på at samspillet mellom privat og offentlig foregår så enkelt som mulig, må vi benytte den mest egnede teknologien. Vi sørger for korrekt ivaretakelse av lover og regelverk, som vi samtidig bidrar til å forenkle og fornye.

Fordi privatpersoner, næringslivet og det offentlige viser oss tillit, kan vi fortsette å skape tillit.

Vår strategi for perioden 2019-2022 (PDF)