Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Samfunnsoppdrag og strategi

Sist oppdatert: 10. februar 2021.

Brønnøysundregistrene skal bidra til økt verdiskaping gjennom å være en nasjonal registerfører og datakilde.

Vi skal forvalte registerdata på en måte som gir trygghet, orden og oversikt for næringslivet, frivillig sektor, innbyggere og offentlig sektor.

Vår visjon er: For tillit og fornyelse av samfunnet

Vår strategi er å være foretrukken registerforvalter og vi skal bidra til økt datadrevet utvikling.

Kort fortalt, vi:

  • samarbeider med våre brukere og finner gode løsninger
  • tilbyr vår kompetanse og våre løsninger ved utvikling av nye registre
  • utvikler og tilpasser verdiøkende forretningsmuligheter
  • er en datakilde med høy kvalitet og god informasjonssikkerhet
  • øker gjenbruk og datadeling mellom parter
  • videreutvikler og tilbyr en fremtidsrettet løsning for registerforvaltning
  • utvikler effektive digitale tjenester for livshendelser og sektorer

Les mer i årsrapportene våre.