Presse

Sist oppdatert: 20. juli 2017.

Informasjonen i våre registre er mye brukt som kilde i norske medier. Det aller meste av informasjonen er offentlige tilgjengelige opplysninger.

For å få veiledning om hvordan du skaffer deg informasjonen anbefaler vi at du kontakter vår brukerstøtte på 75 00 75 00.

Hvis du ønsker kommentarer og uttalelser, kontakt vår pressetelefon 400 200 75 (ikke sms) eller send e-post til media@brreg.no.

Pressekontakt

Kommunikasjonsdirektør
Mette Siri Brønmo
Tlf direkte: 416 55 224
E-post: mette.bronmo@brreg.no
Presseansvarlig
Frode Nordfjellmark
Tlf direkte: 918 50 339
E-post: frode.nordfjellmark@brreg.no

Registerdata og statistikk

Registrene våre inneholder store mengder data, som blant annet gir grunnlag for statistikk. Vi har mange ferdigproduserte statistikker klare til nedlasting.

Vi har tilgjengeliggjort tre datasett som du finner under åpne data. Her kan du søke med enkeltoppslag, gjøre sammensatte søk eller laste ned hele datasett.