Søk


Velg språkVeileder i beregning av administrative kostnader

Sist oppdatert: 6. desember 2023.

Denne veilederen viser hvordan du beregner administrative kostnader for virksomheter ved nye eller endrede regelverk.

Figuren viser hvordan lover og forskrifter henger sammen med beregning av administrative kostnader. Lover og forskrifter kan inneholde informasjonskrav. For å oppfylle informasjonskravet må målgruppen gjennomføre aktiviteter. Disse aktivitetene kan deles i kostnad per aktivitet og antall ganger aktiviteten gjennomføres, som til sammen danner den administrative kostnaden. Kostnad per aktivitet består av lønnskostnad og tiden det tar å gjennomføre aktiviteten. Antall ganger aktiviteten utføres hvert år består av målgruppens populasjon og frekvens for aktiviteten.
Figuren viser prosessen som kobler identifisering og kartlegging av informasjonskrav med beregning av administrative kostnader.