Søk


Velg språkRekordmange AS – få konkurser

Publisert: 13. januar 2022 - oppdatert: 13. januar 2022

Det ble i 2021 opprettet 13 prosent flere nye aksjeselskap (AS) sett opp mot 2020 og det er stor nedgang i antallet konkurser.

Graf som viser nyetablering av virksomheter fra 2007-2021. Etablering av AS har en godt synlig oppsving de siste to årene.
Grafen viser utviklingen av nyetableringer de siste 15 årene.