Bedrifts- og foretaksstatistikk

Sist oppdatert: 2. januar 2019 .

Enhets- og Foretaksregisteret har ansvaret for registrering av alle norske og utenlandske enheter og foretak som driver virksomhet i Norge.

Her finner du statistikk som viser nyregistreringer og bestand fra Enhetsregisteret.

Hvis du ønsker fullstendig statistikk finner du den her

Du kan selv laste ned statistikk fra Enhets- og Foretaksregisteret i Excel-format. Du velger hvordan du «sorterer», og du har mulighet til å lage din egen statistikk ut i fra kriteriene

  • antall
  • organisasjonsform
  • fylke
  • kommune
  • periode

Nyregistreringer i Foretaksregisteret

Nyregistrerte foretak 2018 (Excel)

Nyregistrerte foretak 2017 (Excel)

Nyregistrerte foretak 2016 (Excel)

Nyregistrerte foretak 2015 (Excel)

Nyregistrerte foretak 2014 (Excel)

Nyregistrerte foretak 2013 (Excel)

Slettinger i Foretaksregisteret

Slettede foretak 2018 (Excel)

Slettede foretak 2017 (Excel)

Slettede foretak 2016 (Excel)

Slettede foretak 2015 (Excel)

Slettede foretak 2014 (Excel)

Slettede foretak 2013 (Excel)

Nyregistreringer i Enhetsregisteret

Nyregistrerte enheter 2018 (Excel)

Nyregistrerte enheter 2017 (Excel)

Nyregistrerte enheter 2016 (Excel)

Nyregistrerte enheter 2015 (Excel)

Nyregistrerte enheter 2014 (Excel)

Nyregistrerte enheter 2013 (Excel)

Slettinger i Enhetsregisteret

Slettede enheter 2018 (Excel)

Slettede enheter 2017 (Excel)

Slettede enheter 2016 (Excel)

Slettede enheter 2015 (Excel)

Slettede enheter 2014 (Excel)

Slettede enheter 2013 (Excel)

Totalt antall registrerte i Enhetsregisteret

Antall enheter i Enhetsregisteret