Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Bedrifts- og foretaksstatistikk

Sist oppdatert: 2. september 2020 .

Enhets- og Foretaksregisteret har ansvaret for registrering av alle norske og utenlandske virksomheter som driver aktivitet i Norge.

Her finner du statistikk som viser nyregistreringer og bestand fra Enhetsregisteret.

Statistikken med nyregistrerte virksomheter i mars 2020 er ikke nødvendigvis sammenlignbar med tidligere perioder. På grunn av koronasituasjonen har vi prioritert saksbehandling i blant annet Foretaksregisteret og Enhetsregisteret. Dermed er det behandlet flere saker og flere virksomheter er registrert enn normalt. Statistikken bør tolkes i lys av dette.

Klikk her for interaktiv visualisering i Tableau.

Bilde som viser statistikk over nyregistrerte virksomheter
Grafer som viser antall registrerte selskap

Hvis du ønsker fullstendig statistikk finner du den her

Du kan selv laste ned statistikk fra Enhets- og Foretaksregisteret i Excel-format. Du velger hvordan du «sorterer», og du har mulighet til å lage din egen statistikk ut i fra kriteriene

  • antall
  • organisasjonsform
  • fylke
  • kommune
  • periode

Nyregistreringer i Foretaksregisteret

Nyregistrerte foretak 2020 (Excel)

Nyregistrerte foretak 2019 (Excel)

Nyregistrerte foretak 2018 (Excel)

Nyregistrerte foretak 2017 (Excel)

Nyregistrerte foretak 2016 (Excel)

Slettinger i Foretaksregisteret

Slettede foretak 2020(Excel)

Slettede foretak 2019 (Excel)

Slettede foretak 2018 (Excel)

Slettede foretak 2017 (Excel)

Slettede foretak 2016 (Excel)

Nyregistreringer i Enhetsregisteret

Nyregistrerte virksomheter 2020 (Excel)

Nyregistrerte virksomheter 2019 (Excel)

Nyregistrerte virksomheter 2018 (Excel)

Nyregistrerte virksomheter 2017 (Excel)

Nyregistrerte virksomheter 2016 (Excel)

Slettinger i Enhetsregisteret

Slettede virksomheter 2020 (Excel)

Slettede virksomheter 2019 (Excel)

Slettede virksomheter 2018 (Excel)

Slettede virksomheter 2017 (Excel)

Slettede virksomheter 2016 (Excel)

Totalt antall registrerte i Enhetsregisteret

Antall virksomheter i Enhetsregisteret