Bedrifts- og foretaksstatistikk

Sist oppdatert: 3. juli 2017.

Enhets- og Foretaksregisteret har ansvaret for registrering av alle norske og utenlandske enheter og foretak som driver virksomhet i Norge.

Her finner du statistikk som viser nyregistreringer og slettinger av alle enheter og foretak i Norge i 2017. Under nyttige lenker til høyre på siden kan du finne statistikk for inntil 5 år tilbake i tid.

Her finner du statistikker som du kan laste ned i excel