Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Statistikk fra Konkursregisteret

Sist oppdatert: 3. juli 2020 .

Konkursregisteret inneholder opplysninger om konkursbo og tvangsavviklingsbo.

Konkursstatistikk 2018 – 2020

Konkursstatistikken er på grunn av koronasituasjonen ikke nødvendigvis sammenlignbar med tidligere perioder. Flere offentlige instanser har innført tiltak på grunn av koronasituasjonen som påvirker antall konkursåpninger. Domstolene har redusert drift og Skatteetaten gjennomfører færre konkursbegjæringer. Statistikken bør tolkes i lys av dette.

Klikk her for interaktiv visualisering i Tableau.

Bilde av statistikk for januar-juni 2020
Graf som viser utvikling konkurser

Hvis du ønsker mer statistikk fra Konkursregisteret finner du den her

Du kan selv laste ned statistikk i Excel-format. Du velger hvordan du «sorterer», og du har mulighet til å lage din egen statistikk ut i fra kriteriene

  • antall konkurser
  • antall tvangsavviklinger
  • fylke
  • periode

Statistikk fra Konkursregisteret

Konkursåpninger og tvangsavviklinger 2020 (Excel)

Konkursåpninger og tvangsavviklinger 2019 (Excel)

Konkursåpninger og tvangsavviklinger 2018 (Excel)

Konkursåpninger og tvangsavviklinger 2017 (Excel)

Konkursåpninger og tvangsavviklinger 2016 (Excel)