Søk


Velg språkStatistikk fra Konkursregisteret

Sist oppdatert: 2. september 2021.

Konkursregisteret inneholder opplysninger om konkursbo og tvangsavviklingsbo.

Konkursstatistikk 2018 – 2021

Konkursstatistikken er på grunn av koronasituasjonen ikke nødvendigvis sammenlignbar med tidligere perioder. Flere offentlige instanser har innført tiltak på grunn av koronasituasjonen som påvirker antall konkursåpninger. Domstolene har redusert drift og Skatteetaten gjennomfører færre konkursbegjæringer. Statistikken bør tolkes i lys av dette.

Se interaktiv visualisering av konkursstatistikken på Tableau sine nettsider.

Bilde av grafer som viser utviklingen i antall konkurser pr uke, måned og akkumulert fra 2018-2021.
Grafer som viser utviklingen i antallet konkurser.

Hvis du ønsker mer statistikk fra Konkursregisteret finner du den her

Du kan selv laste ned statistikk i Excel-format. Du velger hvordan du «sorterer», og du har mulighet til å lage din egen statistikk ut i fra kriteriene

  • antall konkurser
  • antall tvangsavviklinger
  • fylke
  • periode

Statistikk fra Konkursregisteret

Konkursåpninger og tvangsavviklinger 2021 (Excel)

Konkursåpninger og tvangsavviklinger 2020 (Excel)

Konkursåpninger og tvangsavviklinger 2019 (Excel)

Konkursåpninger og tvangsavviklinger 2018 (Excel)

Konkursåpninger og tvangsavviklinger 2017 (Excel)