Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Vi oppdaterer våre sider for å tilby mer informasjon på engelsk. Du vil derfor kunne finne sider som er under arbeid.

Veien til organisasjonsnummer for frivillig aktivitet

2
Stifte forening

Stifte forening

Foreningen må være stiftet før den kan bli registrert.

Når dere skal stifte en forening må dere ha et møte. Det må være minst to personer til stede som stiftere. Referatet fra møtet er et stiftelsesdokument. Dere må i tillegg lage vedtekter som inneholder reglene til foreningen.

Det enkleste er å bruke vårt forslag til stiftelsesdokument og vedtekter. Her skriver dere inn de opplysningene som mangler, og tilpasser vedtektene til foreningen.

Se eksempel på stiftelsesdokument og vedtekter for lag og forening

Er foreningen stiftet fra før?

Hvis foreningen allerede er stiftet er det ikke nødvendig med et nytt stiftelsesmøte. Har dere ikke et referat fra stiftelsesmøtet (stiftelsesdokumentet), må dere legge ved siste årsmøteprotokoll i stedet, sammen med skjemaet og vedtektene.