Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Årsmøteprotokoll for lag og foreninger

Sist oppdatert: 9. november 2020.

Foreningen bør skrive protokoll (referat) fra årsmøte. Årsmøteprotokollen er et viktig dokument som viser hvilke saker som er diskutert og eventuelt vedtatt. I tillegg til at protokollen er viktig for medlemmene, er det også et viktig dokument i forbindelse med dokumentasjon av opplysninger dere melder til oss.

Hvilke opplysninger bør årsmøteprotokollen inneholde?

Protokoll fra ordinært eller ekstraordinært årsmøte bør inneholde

  • navn på laget eller foreningen som har avholdt møte
  • dato og sted for årsmøtet
  • opplysning om hvor mange som var til stede, eventuelt hvem som deltok
  • valg av styre, med fullstendig oversikt over styrets sammensetning etter valget
  • informasjon om sakene som har vært til behandling/vedtak som er gjort

Årsmøteprotokollen skal underskrives av de som er valgt av årsmøtet til å skrive under.