Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Slik registrerer du endringer for lag eller forening

Sist oppdatert: 20. august 2021.

Hvis du ønsker å gjøre endringer på den informasjon som er registrert på laget eller foreningen din, kan du gjøre dette ved å sende inn Samordnet registermelding.

Hvordan registrerer jeg ny adresse?

Du registrerer ny adresse ved å sende inn Samordnet registermelding.

Ny forretningsadresse/besøksadresse

Dette er gate- eller besøksadressen til foreningen. Normalt er dette en gateadresse, eller et stedsnavn på mindre plasser. Hvis foreningen har et lokale/klubbhus eller samlingssted, brukes gjerne denne adressen. I tillegg kan man registrere en postadresse.

Husk at vedtektene for foreninger som er registrert i Foretaksregisteret må endres hvis foreningen endrer forretningsadresse til ny kommune.

Ny postadresse

Hvis du ønsker posten tilsendt til en annen adresse, kan du melde dette som postadresse. Bruk gjerne c/o adresser, hvis det ikke finnes egen postkasse som er godt merket med foreningens navn. Da er du sikker på at posten kommer frem. I eksempelet under blir brev til foreningen sendt til kontaktpersonen sin postkasse.

 

Brønnøysund idrettslag

c/o Kari Nordmann

Utsikten 54

8908 Brønnøysund

 

Hvordan registrerer jeg nytt styre?

Når foreningen har valgt nytt styre, skal dette meldes i Samordnet registermelding.

Husk å ha etternavnet og fødselsnummer på styremedlemmene tilgjengelig før du begynner.

Du må legge ved

  • protokoll fra årsmøtet som viser hvem som er valgt til det nye styret

Nyvalgte styremedlemmer for foreninger som er registrert i Foretaksregisteret må samtykke til styrevervet ved å signere Samordnet registermelding.

Hvordan registrerer jeg signatur?

Du registrerer signatur ved å sende inn Samordnet registermelding.

Du må enten legge ved

  • årsmøteprotokoll
  • vedtekter, eller
  • protokoll fra styremøte

Det må gå tydelig frem av dokumentasjonen at signatur er tildelt, og om den er gitt «i fellesskap» eller «hver for seg».

Hvordan registrerer jeg prokura?

Du registrerer prokura ved å sende inn Samordnet registermelding.

Ingen vedlegg kreves.

Hvordan kan jeg fratre min rolle i foreningen?

Alle rolleinnehavere kan melde egenfratreden. Når du fratrer gir du avkall på alle rettigheter og plikter som din rolle har. Du kan gjøre dette i Samordnet registermelding. Når fratredelsen er registrert vil både foreningen og du som fratrer bli varslet om dette.