Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Veien til organisasjonsnummer for frivillig aktivitet

1
Hvordan bli registrert?

Veien til organisasjonsnummer for frivillig aktivitet

1
Hvordan bli registrert?
2
Stifte forening
3
Send inn skjema
4
Vi behandler saken
Dere har fått organisasjonsnummer

Hvordan bli registrert?

Er dere en forening eller driver med frivillig aktivitet, trenger dere ofte et organisasjonsnummer for å få konto i banken, Vipps eller lignende. Dette får dere ved å registrere dere som en forening i Enhetsregisteret.

Det finnes mange typer foreninger, for eksempel, idrettslag, speiderforeninger, kristne organisasjoner, bileierforeninger, politiske partier, arbeidstakerforeninger eller de som driver med musikk, teater og ulike andre frivillige aktiviteter.

Hva er en forening?

En forening er en selveiende sammenslutning med medlemmer. Foreningen skal fremme formål av felles interesse, dette kan være av humanitær, politisk eller lignende art. Foreninger blir styrt av medlemmene.

Hva kan vi ikke registrere som en forening?

Hvis dere er eiere eller andelseiere, eller hvis formue og gjeld kan fordeles på medlemmene, må dere vurdere andre organisasjonsformer enn forening. Her finner dere informasjon om andre organisasjonsformer.

Kan foreningen bli registrert i Frivillighetsregisteret?

Hvis foreningen driver med frivillig aktivitet kan dere i tillegg søke om at den blir registrert i Frivillighetsregisteret. Da er det mulig å delta i grasrotandelen, eller søke om momskompensasjon.

Må vi registrere foreningen i Foretaksregisteret?

Det er bare foreninger som driver næringsvirksomhet som kan registrere seg i Foretaksregisteret. Ved registrering i Foretaksregisteret vil foreningen få en firmaattest. Registrering i Foretaksregisteret er gebyrbelagt. Se oversikt over gebyr.