Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Mer informasjon om regnskapsplikt

Sist oppdatert: 6. mai 2019 .

Regnskapspliktige enheter skal utarbeide årsregnskap som minst består av resultat, balanse og noter.

Regnskapsinformasjonen skal være offentlig tilgjengelig. Enheter som ifølge regnskapsloven er små foretak har forenklede regnskapsregler og trenger ikke å utarbeide årsberetning.

Hvem har regnskapsplikt?

Det er organisasjonsformen, størrelsen på virksomheten eller om dere er underlagt tilsyn som avgjør om dere har regnskapsplikt.

Her finner du en oversikt over hvem dette gjelder
 • Alle aksjeselskap (AS) og allmennaksjeselskap (ASA)
 • Alle borettslag (BRL) og boligbyggelag (BBL)
 • Ansvarlige selskap (ANS/DA) og andre deltakerlignende selskap som har
  • mer enn 5 millioner i salgsinntekt
  • antall ansatte som i gjennomsnitt er mer enn 5 årsverk
  • flere deltakere enn 5, eller
  • deltakere i form av juridiske personer med begrenset ansvar
 • Enkeltpersonforetak som har
  • eiendeler med verdi over 20 millioner kroner, eller
  • antall ansatte som i gjennomsnitt er mer enn 20 årsverk
 • Samvirkeforetak og økonomiske foreninger med mer enn 2 millioner i salgsinntekt
 • Andre foreninger som i løpet av året har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner, eller antall ansatte som i gjennomsnitt er mer enn 20 årsverk
 • Eierseksjonssameier med 21 eller flere seksjoner
 • Stiftelser
 • Utenlandske foretak (NUF) som utøver eller deltar i virksomhet i Norge eller på norsk kontinentalsokkel, og som er skattepliktig til Norge etter norsk intern lovgivning
 • Revisorer, regnskapsførere og eiendomsmeglere
 • Andre som etter særskilt bestemmelse, eller i medhold av lov, har regnskapsplikt

Der regnskapsplikten avhenger av størrelsesgrenser, inntrer regnskapsplikten når grensen er passert to år på rad. For at regnskapsplikten skal opphøre igjen, må dere komme under grensen to år på rad.