Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Vi oppdaterer våre sider for å tilby mer informasjon på engelsk. Du vil derfor kunne finne sider som er under arbeid.

Slik registrerer du endringer for ditt enkeltpersonforetak

Sist oppdatert: 16. mars 2021.

Hvis du ønsker å gjøre endringer på den informasjonen som er registrert på ditt enkeltpersonforetak, må du sende inn Samordnet registermelding.

Hvordan kan jeg endre registrert adresse?

Du registrerer ny adresse ved å sende inn Samordnet registermelding.

Ny forretningsadresse

Forretningsadressen er den samme som besøksadressen til foretaket. Du må oppgi norsk adresse, med navn på gate eller vei og husnummer samt bokstav hvis det finnes, eventuelt stedsnavn.

Ny postadresse

Hvis du ønsker posten sendt til en annen adresse enn forretningsadressen, kan du melde dette som postadresse.

Hvordan endrer jeg navnet?

Du registrerer nytt navn ved å sende inn Samordnet registermelding.

Navnet på enkeltpersonforetaket skal inneholde etternavn på innehaver. Du må benytte etternavnet som er registrert i Folkeregisteret.

Hvis enkeltpersonforetaket er registrert i Enhetsregisteret, er endringen gratis. Endring av navn som er registrert i Foretaksregisteret medfører gebyr.

Hvis du endrer ditt etternavn hos Folkeregisteret, for eksempel hvis du gifter deg, skal du melde endring av foretaksnavn til oss. I disse tilfellene er endring av foretaksnavn gratis. Hvis du i tillegg gjør andre endringer i foretaksnavnet, medfører det gebyr.

På siden Hvordan velger jeg navn på selskapet mitt? kan du lese mer om valg av navn og hvilke hensyn du må ta.

Hvordan endrer jeg aktivitet/næringskode?

Når du har endret hvilken aktivitet/bransje du driver i enkeltpersonforetaket ditt, må du registrere disse endringene hos oss. Dette gjør du ved å sende inn Samordnet registermelding.

Den beskrivelsen du oppgir i skjemaet er grunnlaget for den næringskoden ditt foretak vil få. Det er derfor viktig at du oppgir en så nøyaktig beskrivelse som mulig av den aktiviteten som drives i foretaket. Korrekt næringskode vil da bli satt.

Hvordan endrer jeg kontaktinformasjon?

Du endrer kontaktinformasjonen som er registrert hos oss ved å sende inn Samordnet registermelding.

Hvordan endrer jeg mitt enkeltpersonforetak til et AS?

Du kan ikke registrere direkte omdanning fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap. Du må derfor

  1. registrere det nye aksjeselskapet
  2. slette enkeltpersonforetaket

For at omdanningen skal kunne være skattefri, må aksjeselskapet være stiftet og melding om dette sendt til Foretaksregisteret i tidsrommet mellom 1.januar og utgangen av juni i inntektsåret, og det må være foretatt skattetrekk og beregnet arbeidsgiveravgift senest fra 1. juli. Les mer om skattefri omdanning under Starte og drive bedrift i Altinn.

Kan jeg registrere ny innehaver?

Det er ikke mulig å endre innehaver i et enkeltpersonforetak. Dette er fordi innehaver har fullt personlig ansvar for gjeld og forpliktelser foretaket har.

Det er bare når gjenlevende ektefelle sitter i uskifte at enkeltpersonforetak kan skifte innehaver.