Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Fusjon ved opptak (SA)

Sist oppdatert: 17. september 2019 .

Fusjon ved opptak melder du til Foretaksregisteret i to trinn.

Disse to trinnene er beslutning om fusjon og gjennomføring.

Beslutning om fusjon

Fra foretakene som deltar i fusjonen har besluttet å godkjenne fusjonsplanen, har du en måneds frist til å melde beslutning om fusjon til Foretaksregisteret. Fristen på en måned starter å løpe når det siste foretaket har godkjent fusjonsplanen.

Fristen gjelder ikke hvis fusjonen krever godkjenning fra Stiftelsestilsynet. Da skal fusjonen meldes til Foretaksregisteret innen en måned etter Stiftelsestilsynets godkjenning.

Hvis meldingen ikke blir sendt til Foretaksregisteret innen fristen, bortfaller beslutningen.

Overdragende foretak må legge ved

  • protokoll fra årsmøtet som har godkjent fusjonsplan
  • eventuell godkjenning fra Stiftelsestilsynet

Overtakende selskap må legge ved

  • protokoll fra årsmøte som har godkjent fusjonsplan
  • eventuell godkjenning fra Stiftelsestilsynet

Hvis fusjonen fører til at medlemmene av det overdragende eller overtakende foretak får krav på en større andel av de gjenværende midlene ved oppløsning, må godkjenning fra Stiftelsestilsynet legges ved.

Ønsker du mer informasjon om beslutning om fusjon ved opptak, se samvirkeloven kapittel 8.

Gjennomføring av fusjon

Etter at du har meldt beslutning om fusjon og kreditorfristen på seks uker er utløpt, kan du melde gjennomføring av fusjon. Det er ingen frist for når du må melde gjennomføring til Foretaksregisteret.

Følgende dokumenter må legges ved meldingen

Det er ingen krav til vedlegg for slettemelding.