Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Fusjon mellom mor- og datterselskap (SA)

Sist oppdatert: 17. september 2019 .

Fusjon mellom mor- og datterselskap melder du til Foretaksregisteret i to trinn.

Disse to trinnene er beslutning om fusjon og gjennomføring.

Beslutning om fusjon

Fra foretakene som deltar i fusjonen har besluttet å godkjenne fusjonsplanen, har du en måneds frist til å melde beslutning om fusjon til Foretaksregisteret. Fristen på en måned starter å løpe når det siste foretaket har godkjent fusjonsplanen.

Følgende dokumenter må legges ved meldingen

Overdragende datterselskap skal legge ved

  • protokoll fra styremøte som viser godkjenning av fusjonsplanen

Overtakende morsselskap skal legge ved

  • protokoll fra styremøte som viser godkjenning av fusjonsplanen
Gjennomføring av fusjon

Etter at du har meldt beslutning om fusjon og kreditorfristen er utløpt, kan du melde gjennomføring av fusjon. Det er ingen frist for når du må melde gjennomføring til Foretaksregisteret.

Følgende dokumenter må legges ved meldingen

Det er ingen krav til vedlegg for slettemelding.