Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Fisjon ved likvidasjon (oppløsning) av SA

Sist oppdatert: 17. september 2019 .

Fisjon ved oppløsning (likvidasjonsfisjon) melder du til Foretaksregisteret i to trinn.

Disse to trinnene er beslutning om fisjon og gjennomføring.

Beslutning om fisjon

Fra foretakene som deltar i fisjonen har besluttet å godkjenne fisjonsplanen, har du en måned frist til å melde beslutning om fisjon til Foretaksregisteret. Hvis det er flere eksisterende parter i fisjon regnes fristen fra det siste foretaket har godkjent fisjonsplanen.

Hvis meldingen ikke blir sendt til Foretaksregisteret innen fristen, bortfaller beslutningen.

Overtakende foretak som stiftes ved fisjon skal ikke sende inn melding før etter kreditorfristens utløp.

Overdragende foretak skal legge ved

  • protokoll fra årsmøte som har godkjent fisjonsplan

Eventuelle eksisterende overtakende foretak skal legge ved

  • protokoll fra årsmøtet som har godkjent fisjonsplan

Hvis fisjonen fører til at medlemmene av det overdragende eller overtakende foretak får krav på en større andel av de gjenværende midlene ved oppløsning, må godkjenning fra Stiftelsestilsynet legges ved.

 

 

Gjennomføring av fisjon

Etter at du har meldt beslutning om fisjon og kreditorfristen på seks uker er utløpt, kan du melde gjennomføring av fisjon.

Det er ingen krav til vedlegg for overdragende foretak og eksisterende overtakende foretak

Eventuelle overtakende foretak som stiftes ved fisjon skal legge ved

  • stiftelsesdokument med vedtekter

Ved tingsinnskudd (andre eiendeler enn penger) må du legge ved

  • åpningsbalanse som er underskrevet av stifterne

Hvis foretaket har bank- eller forsikringsvirksomhet som formål, må du legge ved

  • godkjenning/konsesjon fra Finanstilsynet