Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Fisjon ved deling (SA)

Sist oppdatert: 17. september 2019 .

Fisjon ved deling skjer ved at det overdragende foretaket beholder deler av verdiene i foretaket, mens andre deler av verdiene overføres til et eller flere overtakende foretak.

Ved fisjon vil alle, eller noen, av medlemmene i det overdragende foretak få medlemskap i et eller flere av de overtakende foretak(ene).

Fisjon ved deling melder du til Foretaksregisteret i to trinn. Disse to trinnene er beslutning om fisjon og gjennomføring.

Beslutning om fisjon

Fra foretakene som deltar i fisjonen har besluttet å godkjenne fisjonsplanen, har du en måned frist til å melde beslutning om fisjon til Foretaksregisteret. Hvis det er flere eksisterende parter i fisjon, regnes fristen fra det siste foretaket har godkjent fisjonsplanen.

Hvis meldingen ikke blir sendt til Foretaksregisteret innen fristen, bortfaller beslutningen.

Overtakende foretak som blir stiftet ved fisjon skal ikke sende inn melding før etter kreditorfristens utløp.

Overdragende foretak må legge ved

  • protokoll fra årsmøtet der fisjonsplanen ble godkjent

Eventuelle eksisterende overtakende foretak må legge ved

  • protokoll fra årsmøte der fisjonsplanen ble godkjent

Hvis fisjonen fører til at medlemmene av det overdragende eller overtakende foretak får krav på en større andel av de gjenværende midlene ved oppløsning, må godkjenning fra Stiftelsestilsynet legges ved.

Gjennomføring av fisjon

Etter at du har meldt beslutning om fisjon og kreditorfristen på seks uker er utløpt, kan du melde gjennomføring av fisjon.

Følgende dokumenter må legges ved meldingen

Det er i utgangspunktet ingen krav til vedlegg for overdragende foretak og eksisterende foretak.

Eventuelle overtakende foretak som stiftes ved fisjon skal legge ved

  • stiftelsesdokument med vedtekter

Ved tingsinnskudd (andre eiendeler enn penger) må du legge ved

  • åpningsbalanse som er underskrevet av stifterne

Hvis foretaket har bank- eller forsikringsvirksomhet som formål, må du legge ved

  • godkjenning/konsesjon fra Finanstilsynet