Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språk



Forside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Slik registrerer du endringer for et ansvarlig selskap

Sist oppdatert: 15. mai 2020 .

Hvis du ønsker å registrere ny informasjonen på selskapet ditt, finner du fremgangsmåte for ulike endringer her.

Hvordan registrerer jeg ny adresse?

Du registrerer ny adresse ved å sende inn Samordnet registermelding.

Ny forretningsadresse

Forretningsadressen til et ansvarlig selskap skal være en norsk gateadresse eller stedsnavn.

Ved endring av adresse til ny kommune, må du lage en ny selskapsavtale. Hvis ikke selskapsavtalen er underskrevet av alle deltakerne etter endringen, må selskapsmøte godkjenne endringen.

Ved endring til ny kommune må du legge ved

 • oppdatert selskapsavtale
 • protokoll fra selskapsmøte hvis ikke alle deltakerne har underskrevet selskapsavtalen

Ny postadresse

Du er ikke nødt til å melde en egen postadresse. Hvis du ønsker posten tilsendt til en annen adresse, kan du melde dette som postadresse.

Hvordan registrerer jeg nye deltakere

Du registrerer endring av deltakere ved å sende inn Samordnet registermelding.

Du må lage en ny selskapsavtale. Hvis ikke selskapsavtalen er underskrevet av alle deltakerne etter endringen, må selskapsmøte godkjenne endringen.

Du må legge ved

 • oppdatert selskapsavtale
 • protokoll fra selskapsmøte, hvis ikke alle deltakerne har underskrevet selskapsavtalen
 • erklæring fra deltakere som trer ut av selskapet, hvor de samtykker i at uttredelsen blir registrert i Foretaksregisteret
 • erklæring fra nye deltakere, hvor de samtykker i å bli registrert i Foretaksregisteret

 

Hvordan registrerer jeg et nytt styre?

Du registrerer nytt styre ved å sende inn Samordnet registermelding.

Styret velges av selskapsmøte.

Du må legge ved

 • protokoll fra selskapsmøte som viser vedtaket
Hvordan registrerer jeg nytt navn på selskapet?

Du registrerer nytt navn ved å sende inn Samordnet registermelding. Du må lage en ny selskapsavtale.

Hvis ikke selskapsavtalen er underskrevet av alle deltakerne etter endringen, må selskapsmøte godkjenne endringen.

Du må legge ved

 • oppdatert selskapsavtale
 • protokoll fra selskapsmøte, hvis ikke alle deltakerne har underskrevet selskapsavtalen

På siden Hvordan velger jeg navn på selskapet mitt? kan du lese mer om valg av navn og hvilke hensyn du må ta.

Hvordan kan jeg fratre min rolle i selskapet?

Alle rolleinnehavere kan melde egenfratreden. Når du fratrer gir du avkall på alle rettigheter og plikter som din rolle har. Du kan gjøre dette i Samordnet registermelding. Når fratredelsen er registrert vil både selskapet og du som fratrer bli varslet om dette.

Hvordan registrerer jeg ny signatur?

Når selskapet endrer signatur, skal du melde dette i Samordnet registermelding.

Du må legge ved:

 • protokoll fra selskapsmøtet som viser tildeling av signatur.

Det må gå tydelig frem av protokollen at signatur er tildelt, og om den er gitt i fellesskap eller hver for seg.

Hvordan endrer vi vårt ansvarlige selskap til et AS?

Du kan ikke registrere direkte omdanning fra ansvarlig selskap til aksjeselskap. Du må derfor

 1. registrere det nye aksjeselskapet
 2. slette det ansvarlige selskapet

For at omdanningen skal kunne være skattefri, må aksjeselskapet være stiftet og melding om dette sendt til Foretaksregisteret i tidsrommet mellom 1.januar og utgangen av juni i inntektsåret, og det må være foretatt skattetrekk og beregnet arbeidsgiveravgift senest fra 1. juli. Les mer om skattefri omdanning under Starte og drive bedrift i Altinn.

Eksempel på selskapsmøteprotokollSe eksempel på innhold i selskapsmøteprotokoll (PDF)