Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Sletting av ansvarlig selskap

Sist oppdatert: 30. juli 2019 .

Sletting av et ansvarlig selskap melder du i to trinn.

Først melder du oppløsning. Når kreditorfristen på seks uker er ute, kan du melde sletting.

Oppløsning

Hovedregelen er at selskapsmøtet beslutter at selskapet skal oppløses.

Ved beslutning om oppløsning kan selskapsmøtet også velge et avviklingsstyre. Hvis selskapet har et styre eller daglig leder, trer disse ut av funksjon. Selskapsmøtet kan beslutte at et eventuelt sittende styre skal være avviklingsstyre.

Du må legge ved

  • protokoll fra selskapsmøte som viser beslutning om oppløsning og eventuelt valg av avviklingsstyre

Hvis det velges nye styremedlemmer til et eventuelt avviklingsstyre, må disse signere meldingen eller legge ved en bekreftelse på at de påtar seg vervet (villighetserklæring).

Foretaksregisteret kunngjør beslutningen om oppløsning. Kreditorfristen på seks uker løper fra dato for kunngjøring på våre nettsider.

Sletting

Selskapsmøtet beslutter at selskapet skal slettes. Dette kan de gjøre etter at kreditorfristen på seks uker er ute.

Ved beslutning om sletting må selskapsmøtet godkjenne det endelige avviklingsoppgjøret.

Du må legge ved

  • protokoll fra selskapsmøtet som viser at avviklingsregnskap har blitt godkjent
Omgjøring av oppløsning

Selskapsmøtet kan omgjøre beslutning om oppløsning.

Du må melde omgjøringen til Foretaksregisteret raskt.

Du må legge ved

  • protokoll fra selskapsmøtet som viser beslutning om omgjøring av oppløsning

Ikon Se eksempel på innhold i selskapmøteprotokoll (PDF)