Søk


Velg språkEndre opplysninger for et ansvarlig selskap

Sist oppdatert: 12. mars 2024.

Hvis du ønsker å registrere ny informasjonen på selskapet ditt, finner du fremgangsmåte for ulike endringer her.

Hvordan endrer jeg adresse?
Hvordan registrerer jeg nye deltakere
Hvordan endrer jeg hvem som sitter i styret?
Hvordan endrer jeg navn?
Hvordan kan jeg fratre min rolle i selskapet?
Hvordan endrer jeg hvem som har signaturrett?
Hvordan endrer vi vårt ansvarlige selskap til et AS?